Miejsce na Twoją reklamę !


UWAGA WAŻNE !!! Sukces naukowca z Tarnowa !!!

2019-07-19 11:44

Tarnowski naukowiec dr inż. Tomasz Pięciak został wyróżniony w ogólnopolskim konkursie ABB prac doktorskich za opracowanie nowych metod oceny poziomu szumu w obrazach mózgu uzyskanych metodą rezonansu magnetycznego. Dr inż. Tomasz Pięciak na co dzień w swojej pracy prowadzi badania nad nowymi metodami komputerowego przetwarzania sygnałów i obrazów cyfrowych uzyskanych metodą rezonansu magnetycznego.

Jak twierdzi naukowiec “obecnie dostępne skanery do badania metodą rezonansu magnetycznego umożliwiają znaczne przyspieszenie procesu akwizycji danych za pomocą wielu kanałów odbiorczych, a w konsekwencji skrócenie czasu badania (...)”.

Po chwili dodaje jednak, iż “skrócenie czasu badania niesie na ogół negatywne konsekwencje w postaci utraty jakości zarejestrowanych obrazów. O ile jednak szum w obrazach strukturalnych może nieznacznie utrudnić radiologowi interpretację danych, o tyle w przypadku obrazowania ilościowego jakim jest m.in. obrazowanie tensora dyfuzji, szum może doprowadzić do znacznego zniekształcenia parametrów ilościowych badanego mózgu, a w konsekwencji do błędnej interpretacji obrazu.”

Opracowane przez dra inż. Tomasz Pięciaka metody komputerowe pozwalają na automatyczną ocenę poziomu szumu oraz jego usunięcie w obrazach uzyskanych metodą rezonansu magnetycznego. Wyniki badań zostały zaprezentowane dotychczas na światowych kongresach związanych z obrazowaniem medycznym, m.in. w Waszyngtonie oraz Wenecji.

Jak zauważa dr Pięciak, opracowane metody oceny poziomu szumu i jego redukcji są uniwersalne i mogą zostać wykorzystane nie tylko w kontekście obrazowania mózgu. Na dowód tego tarnowski naukowiec wraz z hiszpańskimi opracował nową precyzyjną metodę oceny współczynnika dyfuzji wątroby na podstawie zdjęć uzyskanych metodą rezonansu magnetycznego przy dużym zniekształceniu danych.

Najnowsze wyniki badań oraz innowacyjna technologia rzucają nowe światło na nowoczesną diagnostykę obrazową wątroby w sposób nieinwazyjny o szerokim potencjale zastosowań również w przypadku oceny progresji choroby nowotworowej.“ uzupełnia dr Pięciak.

To nie pierwsze wyróżnienie naukowca z Tarnowa. Dr inż. Tomasz Pięciak został wyróżniony m.in. Nagrodą Siemensa w roku 2018 w naukach technicznych oraz główną nagrodą Polskiego Towarzystwa Przetwarzania Obrazów w roku 2018. Naukowiec z Tarnowa jest również laureatem programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w latach 2018-2021.

Na co dzień jest adiunktem na Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.



Wpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.