Miejsce na Twoją reklamę !


Trwa dodatkowy nabór na studia w PWSZ w Tarnowie

2019-09-04 10:24

Osoby, które chcą od października rozpocząć studia w najchętniej wybieranej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Polsce mają taką szansę. Rekrutacja dodatkowa na studia w PWSZ w Tarnowie rozpoczęła się w poniedziałek, 2 września i potrwa do piątku, 13 września 2019 roku. Rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach jak podczas naboru podstawowego. Pełna lista dostępnych kierunków – poniżej.

Absolwenci szkół średnich mogą w trakcie naboru dodatkowego wybierać spośród 21 kierunków i 35 specjalności na studiach: licencjackich, inżynierskich i magisterskich (uzupełniających – II stopnia oraz jednolitych). Bardzo ciekawą propozycją jest możliwość podjęcia studiów dualnych na kierunkach Elektronika i Telekomunikacja oraz Mechatronika, a także studiów II stopnia na kierunkach Wychowanie fizyczne i Pedagogika. Poszerzenie oferty dydaktycznej oznacza, że w PWSZ można zdobyć tytuł magistra już na sześciu kierunkach.

Rekrutacja dodatkowa potrwa w tym roku od 2 do 13 września i prowadzona będzie poprzez stronę kandydat.pwsztar.edu.pl, gdzie znaleźć można komplet informacji dotyczących naboru, a także pełną ofertę uczelni.

Przepisy nowej ustawy oraz nasz regulamin rekrutacyjny umożliwiają nam przeprowadzenie dodatkowego naboru. Przygotowaliśmy dodatkowe miejsca na studia i już czekamy na wszystkich chętnych. Proszę pamiętać, że zgodnie z przepisami, po 13 września, nie będzie już możliwości rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 – wyjaśnia Prorektor ds Studenckich i Dydaktyki, dr Małgorzata Martowicz.

– O przyjęciu na studia decydują wyniki uzyskane na maturze. Jedynie na kierunkach artystycznych przewidzieliśmy egzamin wstępny. Być może będzie on konieczny także na kierunkach: Wychowanie fizyczne i Pielęgniarstwo (studia II stopnia). To zależy jednak od liczby kandydatów – dodaje drMartowicz.

Studentów (przyszłych, jak i obecnych kształcących się na studiach licencjackich) ucieszy z pewnością fakt, że PWSZ oferuje już sześć kierunków, na których można uzyskać tytuł magistra.

Pierwszym instytutem uczelni, oferującym taką możliwość na wszystkich kierunkach jest Instytut Ochrony Zdrowia. – W ramach naszego Instytutu funkcjonują trzy kierunki: Pielęgniarstwo, Fizjoterapia oraz Wychowanie Fizyczne. Naukę na każdym z nich można zakończyć zdobyciem tytułu magistra – mówi dr Mariusz Pociecha, dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia.

Pozostałe „magisterskie” kierunki to: Filologia polska i Pedagogika w Instytucie Humanistycznym oraz Administracja w Instytucie Administracyjno-Ekonomicznym.

– Czekamy wciąż na pozytywną decyzję Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odnośnie uruchomienia studiów jednolitych magisterskich na Pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej –dodaje dr Wanda Kulesza, kierownik Zakładu Pedagogiki PWSZ.

Dodajmy, że opłata rekrutacyjna wynosi w tym roku 85 zł. Wyjątkiem są studia w Instytucie Sztuki, gdzie kandydaci za przystąpienie do egzaminu muszą zapłacić 150 zł oraz kierunki objęte egzaminem wstępnym, gdzie opłata wynosi 100 zł. – Wysokość opłat od tego roku regulowana jest rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i uczelnie nie mają na nią wpływu – tłumaczy dr Martowicz.

OFERTA DYDAKTYCZNA PWSZ W TARNOWIE

 • Administracja

  • administracja bezpieczeństwa wewnętrznego

  • administracja międzynarodowa i unijna z językiem francuskim

  • administracja publiczna (I i II stopień)

 • Automatyka i robotyka

 • Chemia

  • chemia medyczna

  • chemia stosowana

  • chemia żywności

  • ratownictwo chemiczne

 • Ekonomia

  • ekonomika gospodarki żywnościowej

  • ekonomika turystyki i hotelarstwa z językiem angielskim

  • finanse przedsiębiorstw

 • Elektronika i telekomunikacja

 • Elektrotechnika

 • Filologia

  • filologia angielska

  • filologia germańska

  • filologia romańska

 • Filologia polska

  • twórcze pisarstwo (I stopień)

  • menedżer i animator kultury (I i II stopień)

  • komunikowanie medialne – słowo, tekst i obraz (I stopień)

  • język obcy (angielski lub francuski lub niemiecki) w praktyce zawodowej (II stopień)

  • komunikowanie wizerunkowe: promocja, reklama i public relations (II stopień)

  • nauczycielska (I i II stopień)

 • Fizjoterapia (jednolite studia magisterskie)

 • Grafika

  • grafika projektowa

 • Informatyka

  • informatyka stosowana

 • Inżynieria materiałowa

  • technologia materiałów

  • inżynieria materiałów budowlanych z elementami wzornictwa przemysłowego

 • Matematyka

  • matematyka finansowa i aktuarialna

  • matematyka stosowana

  • matematyka z informatyką w finansach

 • Mechatronika

 • Ochrona Środowiska

  • odnawialne źródła energii, gospodarka odpadami i ochrona powietrza

  • ochrona i gospodarowanie zasobami przyrody

 • Pedagogika (II stopień)

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia jednolite magisterskie – pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW)

 • Pielęgniarstwo (I, II stopnia, pomostowe)

 • Praca socjalna

 • Wychowanie fizyczne (I, II stopień)

  • gimnastyka korekcyjna z odnową biologiczną

  • instruktor sportu

  • edukacja dla bezpieczeństwa

 • Wzornictwo

  • projektowanie form przemysłowych

  • projektowanie komunikacji wizualnej

Wszelkie informacje na temat oferty dydaktycznej PWSZ w Tarnowie oraz szczegóły procesu rekrutacji znaleźć można na stronie kandydat.pwsztar.edu.pl.

Materiały: pwsztar.edu.pl Wpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.