NAGRODA - Modernizacja Roku 2018 - dla Centrum Sztuki Mościce !

2019-09-08 18:57

Centrum Sztuki Mościce zostało uhonorowane prestiżową, ogólnopolską nagrodą. 5 września 2019 roku w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród w XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI w".

W tegorocznej edycji Konkursu startowało 510 realizacji z całego kraju. Jury Konkursu wizytowało 85 obiekty zakwalifikowane do Finału. Nagrody zostały przyznane w 14 kategoriach. W każdej z kategorii - główna nagroda Tytuł "Modernizacja Roku" oraz wyróżnienie "Modernizacja Roku" czy "Budowa XXI w."

Tytuł Modernizacja Roku 2018 W KATEGORII „OBIEKTY KULTURY” otrzymała MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ CENTRUM SZTUKI MOŚCICE Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego.

Nagrodę odebrała Dyrektor CSM Agnieszka Kawa oraz przedstawiciele firmy wykonawczej Moris Polska Sp. z o.o. Prezes Maurycy Bryła oraz Dyrektor Inwestycyjny Tomasz Chmiel.

Uzasadnienie: „Za rewitalizacje serca Centrum Sztuki Mościce Sali Widowiskowej. Na uwagę zasługują najnowsze technologie zastosowane w modernizacji np. : sala otrzymała nowe fotele z atestem akustycznym, okładziny akustyczne ścian, cichą klimatyzację, nowy system oświetlenia sceny i nagłośnienia. System nagłośnienia estradowego oparty jest na urządzeniach firmy L-Acoustic i Midas Pro. System kinowy oparty jest na laserowym projektorze cyfrowym NEC i dedykowanym ekranie. Nagłośnienie kina zostało wykonane w systemie Dolby Atmos. Kino dorównuje swoim poziomem, a nawet przewyższa tego typu miejsca w Polsce.”

W Konkursie „Modernizacja Roku” przewiduje się trzy stopnie uznania.

Tytułu „Modernizacja Roku” - I stopień

Tytuł przyznaje się w każdej kategorii dla : inwestora, wykonawcy i autora projektu. Zwycięzcy otrzymują statuetki „Modernizacji Roku”, dyplomy oraz bezpłatne promocje na łamach prasy, na stronie internetowej.

Wyróżnienie „Modernizacja Roku” - II stopień

Oznacza przyznanie dyplomu, w każdej kategorii także dla wszystkich 3 uczestników procesu modernizacyjnego oraz bezpłatnej promocji na łamach prasy. Możliwe jest przyznanie do trzech nagród.

Nagroda Specjalna

Oznacza przyznanie nagrody lub wyróżnienia przez poszczególnych organizatorów Konkursu, sponsorów, patronów, partnerów medialnych, instytucji publicznych oraz Kapituły Konkursu. Przyznaje je również Jury konkursowe w porozumieniu ze sponsorem i patronem. Nagrody te mają charakter honorowy, rzeczowy lub finansowy. Wręczane są razem z nagrodami głównymi podczas uroczystego rozstrzygnięcia Konkursu. Laureat Konkursu ma prawo zamieszczenia tablicy informacyjnej na nagrodzonym obiekcie z napisem: Tytuł „Modernizacja Roku” oraz prawo używania logo Konkursu i tytułu „Modernizacja Roku” w swoich materiałach promocyjno- reklamowych. W uzasadnionych przypadkach Jury może przyznać nagrodę specjalną Konkursu za dokonania modernizacyjne wykraczające poza ramy jednej edycji Konkursu „Modernizacja Roku”. Jury dokonujące oceny zgłoszonych obiektów może nie przyznać tytułu „Modernizacja Roku” w poszczególnych kategoriach.

Przyznawane są również nagrody instytucji i mediów sprawujących patronat nad Konkursem.

Warto podkreślić, że Nagrodę główną i wyróżnienie przyznaje Jury Konkursu po dokonaniu wnikliwych obserwacji i porównań, zaś głosowanie internetowe nie ma wpływu na ocenę Jury.

Cel Konkursu

Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w danym roku wyróżniających się szczególnymi walorami. W Konkursie mogą brać udziału nowo wybudowane obiekty w przestrzeni urbanistycznej.

Idee Konkursu

Ideą Konkursu jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych.

Kryteria oceny

Poziom rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych

Funkcjonalność modernizowanych i przebudowywanych obiektów i budowli

Poziom zachowania architektury budynków, budowli i innych elementów zabytkowych

Nowoczesność stosowanej technologii

Stosowanie nowej techniki w realizacji i w procesach technologicznych.

Jakość stosowanych materiałów ( trwałość, estetyka)

Poziom nowoczesności, efektywności procesów technologicznych

Uzyskane efekty ekologiczne (dotyczy obiektów ochrony środowiska)

Dostosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych

 

W Konkursie „Modernizacja Roku” przewiduje się trzy stopnie uznania.

Jury Konkursu Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego „Modernizacja Roku” w składzie:

Przewodniczący Jury:

prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki

Członkowie Jury:

mgr Zbigniew Bachman prezes Fundacji Wszechnicy Budowlanej

Krzysztof Gniewkowski Dziennik Rzeczpospolita

Eugeniusz Kolator radca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Katarzyna Lichota Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Samorząd Województwa Opolskiego

Piotr Młynarczyk naczelnik wydziału infrastruktury Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

mgr inż. arch. Anna Pikuła

dr inż. Barbara Sadowska-Buraczewska Prodziekan ds. Promocji i Rozwoju Politechnika Białostocka

mgr inż. Zdzisław Siewiera

Wiesław Sobczyk radca Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

dr hab. Andrzej Zielińsk

inż. Roman Pikuła - Komisarz Konkursu

mgr Robert Plewiński - Dyrektor Biura

W pracach Jury uczestniczyli przedstawiciele patronów merytorycznych i naukowych:

mgr inż. arch. Sylwester Chruszcz - Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury

dr hab. inż. arch. prof. PK Andrzej Gaczoł - Politechnika Krakowska

dr inż. arch Joanna Gil-Mastalerczyk - Politechnika Świętokrzyska

Jacek Welter Dyrektor Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Komisja Konkursowa dociera do najbardziej odległych zakątków Polski przemierza nasz Kraj od Świnoujścia na zachodzie, aż po wieś Poczopek na wschodzie, od Ustki na północy, aż po Kasprowy Wierch na południu. Z roku na rok coraz większa ilość zgłoszeń, to coraz więcej pracy, ale pracy bardzo wdzięcznej i satysfakcjonującej.

Patronat

Ministra Infrastruktury

Ministra Edukacji Narodowej

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu RP

Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Marszałka Województwa Opolskiego

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie"

Związku Powiatów Polskich

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Krajowego Stowarzyszenia SołtysówWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.