Miejsce na Twoją reklamę !


Rusza rekrutacja do projektu „Aktywizacja zawodowa młodych subregionu tarnowskiego”

2019-10-17 19:35

REKRUTACJA DO PROJEKTU Aktywizacja zawodowa młodych subregionu tarnowskiegow ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. ZAPRASZAMY W DNIACH 4 - 6 LISTOPADA 2019 r. Zakres działań oraz wsparcie oferowane w ramach projektu:

- PŁATNE Staże zawodowe od 3 do 12 miesięcy (średnio 7 miesięczne) – 1033,40 zł netto/mc,

- PŁATNE Szkolenia zawodowe o tematyce dopasowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestnika/-czki Projektu

- Zwrot kosztów dojazdu na staże i szkolenia zawodowe dla Uczestników projektu.

- Zwrot kosztów opieki na dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną w trakcie stażu.

- Identyfikacja potrzeb Uczestników Projektu, doradztwo zawodowe, coaching zawodowy, pośrednictwo pracy, wsparcie psychologiczne, opracowanie Indywidualnego Planu Zatrudnienia Wspieranego.

Korzyści dla Pracodawców przyjmujących Stażystów:

- Pracodawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z odbywanym stażem przez cały okres jego trwania,

- Pracodawca ma możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnymi Stażystami,

- Bezpłatne przeszkolenia Stażysty/-ki na potrzeby konkretnego Pracodawcy,

- Zwrot kosztów za badania lekarskie.

- Dodatek do wynagrodzenia opiekuna stażysty w wysokości nieprzekraczającej 500 zł brutto miesięcznie.

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:

- osoby niepełnosprawne bierne zawodowo (nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy), które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),

- zamieszkałe na terenie: Miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego, powiatu brzeskiego lub powiatu dąbrowskiego,

- w wieku od 15 do 29 lat.

Dokumenty do projektu będą przyjmowane w biurze projektu Spółdzielni Socjalnej Serwis, ul. Bitwy o Wał Pomorski 1, 33-100 Tarnów, II piętro.

Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie Projektu:

Katarzyna Kornaus

Agnieszka Osika

Tel. 535 191 921

www.aktywizacjatarnow.plWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.