Miejsce na Twoją reklamę !


Pomoc dla mikroprzedsiębiorców wnioskujących o 5 tys. zł pożyczki - złóż wniosek elektronicznie

2020-05-15 18:59

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioski powinny być wnoszone w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl lub w postaci papierowej do urzędu. Zachęcamy do korzystania z wniosku elektronicznego.

Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę Praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, pozwoli na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w powiatowym urzędzie pracy i znacznie przyśpieszy otrzymanie pożyczki.

WNIOSEK ELEKTRONICZNY - KOMPLET DOKUMENTÓW:

1) wniosek o udzielenie pożyczki wraz plikiem umowy, jak również formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 wypełniony za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl/ (podpisany profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym)

- formularz COVID 19 oraz plik umowy jest częścią wniosku elektronicznego i obecnie nie trzeba go dodatkowo załączać

2) w przypadku działania przez pełnomocnika należy do wniosku dołączyć plik z kopią stosownego pełnomocnictwa

Materiały: powiat.okay.plWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.