Miejsce na Twoją reklamę !


Krakowski sąd odrzucił skargę RPO na uchwałę Rady Powiatu Tarnowskiego deklarującą "przeciwdziałanie ideologii LGBT"

2020-07-12 23:01

Odrzucona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie skarga dotyczyła uchwały Rady Powiatu Tarnowskiego z 30 kwietnia 2019 roku określonej jako "Rezolucja w sprawie powstrzymania ideologii LGBT". To już druga odrzucona przez sąd skarga Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zdaniem WSA - nie sposób przyjąć, że zaskarżona uchwała została podjęta w sprawie z zakresu administracji publicznej i w sferze stosunków publiczno prawnych. Stanowisko Rady Powiatu reprezentowane w uchwale ma charakter deklaracji ideowej nie stanowiącej podstawy nałożenia jakichkolwiek obowiązków, czy przyznania bądź stwierdzenia uprawnień. Zawarta w uchwale deklaracja, że samorząd - nie będzie ingerować w prywatną sferę życia Polek i Polaków i będzie konsekwentnie bronić naszej wspólnoty samorządowej - nie została powiązana z żadnymi bliżej określonymi i sprecyzowanymi działaniami faktycznymi lub prawnymi, które mogłyby wpływać na sposób postepowania jednostek lub podmiotów wykonujących zadania publiczne, bądź określać ich sytuację prawną. Zaskarżony akt nie ma również znaczenia prawnego dla możliwości wyrażania innych poglądów, aniżeli zaprezentowane przez radnych Powiatu Tarnowskiego biorących udział w podjęciu uchwały.

Swoją decyzją sąd uzasadnił - że uchwała rady powiatu o treści zawierającej deklarację o charakterze ideowym i swiatopogladowym, zgodną z poglądami większości radnych dopóty nie może być przedmiotem kontroli sądowoadministracyjnej, dopóki nie dotyczy prezentowania ideologii, która jest zakazana przez prawo i nie ingeruje swoją treścią w sferę publicznoprawną, kierując do innych podmiotów nakaz wiążącego postępowania, lub dopóki też w jakikolwiek inny sposób nie kształtuje ich sytuacji prawnej.

Orzeczenie sądu potwierdza w sposób jednoznaczny, że deklaracja sprzeciwu wobec ideologii LGBT w ogóle nie ma charakteru dyskryminującego wobec jakiejkolwiek grupy osób.

Info: Powiat Tarnowski Wpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.