Miejsce na Twoją reklamę !


Łamiemy Bariery. Płatne staże i szkolenia na wyciągnięcie ręki!

2020-07-19 12:43

REKRUTACJA DO PROJEKTU „ŁAMIEMY BARIERY” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. ZAPRASZAMY W DNIACH 27-29.07.2020. Zakres działań oraz wsparcie oferowane w ramach projektu: 1) PŁATNE Staże zawodowe od 3 do 5 miesięcy – 1057,60 zł netto/mc, 2) PŁATNE Szkolenia zawodowe o tematyce dopasowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestnika/-czki Projektu 3) Zwrot kosztów dojazdu na staże i szkolenia zawodowe dla Uczestników projektu.. 4) Identyfikacja potrzeb Uczestników Projektu, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, wsparcie psychologiczne, opracowanie Indywidualnego Planu Zatrudnienia Wspieranego. 

Korzyści dla Pracodawców przyjmujących Stażystów:

- Pracodawca nie ponosi  żadnych kosztów związanych z odbywanym stażem przez cały okres jego trwania,

- Pracodawca ma możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnymi Stażystami,

- Bezpłatne przeszkolenia Stażysty/-ki na potrzeby konkretnego Pracodawcy,

- Zwrot kosztów za badania lekarskie.

- Dodatek do wynagrodzenia opiekuna stażysty w wysokości nieprzekraczającej 500 zł brutto miesięcznie  

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:

- osoby niepełnosprawne bierne zawodowo  (nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy), które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),(osoby niepełnosprawne z całego terenu województwa małopolskiego)

- zamieszkałe na terenach wiejskich lub słabo zaludnionych 

- w wieku od 15 do 29 lat.

Dokumenty do projektu będą przyjmowane w biurze projektu Spółdzielni Socjalnej Serwis, ul. Bitwy o Wał Pomorski 1, 33-100 Tarnów,  II piętro.

Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie Projektu:

www.lamiemybariery.pl

Justyna Węc
Spółdzielnia Socjalna SerwiS 
Biuro Projektów ul. Bitwy o Wał Pomorski 1 
33-100 Tarnów
Tel. 574 084 886Wpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.