Miejsce na Twoją reklamę !


Sprawdź barometr zawodów – prognoza dla m.Tarnowa i powiatu tarnowskiego

2016-01-24 05:23

"Barometr zawodów" to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynatorem krajowym był Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Efektem badania są zestawienia zawodów sklasyfikowanych w trzy grupy: zawody deficytowe, w których wystąpi niedobór pracowników (łatwiej będzie o pracę), zawody nadwyżkowe, gdzie jest nadmiar wykwalifikowanych pracowników (trudności ze znalezieniem pracy) oraz zawody zrównoważone, w których jest równowaga popytu i podaży.

Badanie wskazuje, w jakich zawodach będzie łatwiej, a w jakich trudniej znaleźć pracę w najbliższym czasie. Jest to ważna wskazówka dla osób szukających pracy. W przypadku braku ofert pracy w danym powiecie, pokazuje gdzie jest większa szansa na znalezienie pracy w poszukiwanym zawodzie w sąsiednich miejscowościach.

Barometr pokazuje zapotrzebowanie na zawody w każdym z powiatów w Polsce. Ponieważ miasto Tarnów jest stosunkowo dużym i autonomicznym rynkiem pracy, w którym funkcjonuje liczna grupa dużych i średnich zakładów pracy oraz występuje dostępność komunikacyjna i które przyciąga do pracy tysiące pracowników z powiatu tarnowskiego a także z powiatów ościennych, opracowano wspólne badanie dla Tarnowa i powiatu tarnowskiego. Barometr dostępny jest także na poziomie województw.

"Barometr" jest badaniem jakościowym. Opiera się na opinii ekspertów, którzy wspólnie analizowali sytuację w poszczególnych zawodach na powiatowych rynkach pracy. Podczas oceny posiłkowali się oni danymi na temat liczby ofert pracy oraz liczby osób zarejestrowanych w konkretnym zawodzie, uwzględniając również sytuacje, gdy w danej profesji większość ofert stanowić będą oferty staży.

Opracowanie badania na terenie miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego dokonał zespół składający się z pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie w skład, którego wchodzili: specjalista ds. rozwoju zawodowego, pośrednik pracy, doradca klienta oraz doradca zawodowy. W toku dyskusji udzielili odpowiedzi na następujące pytania:

- Jak zmieni się zapotrzebowanie na pracowników w danym zawodzie w nadchodzącym roku? Czy będzie ono rosnąć, maleć czy pozostanie bez zmian?

- Jak będzie się kształtować relacja między dostępną siłą roboczą a zapotrzebowaniem na pracowników w danym zawodzie? Czy wystąpi deficyt poszukujących pracy czy ich nadwyżka, czy może popyt i podaż zrównoważą się?

Wyniki badania „Barometr zawodów” zawierającego prognozę na 2016 rok zawodów deficytowych, zrównoważonych i nadwyżkowych dla miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego zawiera poniższe zestawienie.

Barometr zawodów – prognoza 2016 dla m.Tarnowa i powiatu tarnowskiego

Sprawdź barometr zawodów – prognoza 2016 dla m.Tarnowa i powiatu tarnowskiego

Wyniki badania „Barometr zawodów” dla miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego prezentowane są również na stronie internetowej Urzędu w nowoutworzonej zakładce: Strona główna / Urząd Pracy/ Barometr zawodów

Pełne wyniki badania w Małopolsce oraz dla pozostałych regionów można znaleźć w serwisie internetowym http://www.barometrzawodow.pl/

Materiały: up.tarnow.plWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.