Miejsce na Twoją reklamę !


Relacje uczeń - nauczyciel tematem konferencji na MWSE w Tarnowie

2016-01-25 09:27

Katedra Nauk o Wychowaniu Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie zaprasza do udziału w konferencji naukowej nt. „Relacja uczeń - nauczyciel”, która odbędzie się 19 maja 2016 roku w Tarnowie pod honorowym patronatem: 

 • Prezydenta Miasta Tarnowa – Romana Ciepieli

 • Jego Magnificencji Rektora Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
  – prof. MWSE dr hab. Michała Woźniaka

 • Rzecznika Praw Dziecka – Marka Michalaka

 • Przewodniczącej Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka w Warszawie
  – Barbary Janiny Sochal.

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

 • dr hab. Jan Rajmund Paśko, prof. nadzw. MWSE – przewodniczący – Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

 • prof. Martin Bílek – Uniwersytet Hradec Králowé, Republika Czeska

 • prof.  Ľubomír Held Uniwersytet w Trnavie, Słowacja

 • prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

 • prof. zw. dr hab. Kazimierz Żegnałek - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 • dr hab. Władysław Błasiak, prof. nadzw. MWSE – Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna
  w Tarnowie

 • dr hab. Zofia Brańka, prof. nadzw. MWSE – Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

 • dr hab. Ryszard Gmoch, prof. nadzw. UO – Uniwersytet Opolski

 • dr hab. inż. Janusz Morbitzer, prof. nadzw. WSB – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

 • dr hab. Jurij Pelekh, prof. nadzw. MWSE – Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

 • dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. nadzw. UP – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

 • dr hab. Jacek Siewiora, prof. nadzw. MWSE – Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

 • dr Renata Smoleń – Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

 • dr hab. Zofia Szarota, prof. nadzw. UP – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

 • dr hab. Aleksander Sztejnberg, prof. nadzw.

 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

 • dr hab. Jan R. Paśko, prof. nadzw. MWSE – przewodniczący

 • mgr Marta Falińska – sekretarz

 • dr Mirosław Cholewiński

 • dr Michał Korbelak

 • dr Sabina Kurzawa

 • dr inż. Ryszard Mysior

 • dr Bogusław Wójcik

 • mgr Urszula Ciężadło

 • mgr Krystyna Tadel

 • mgr Magdalena Hynek

 • lic. Joanna Zaklikiewicz

 

Kontakt z sekretarzem konferencji

mgr Marta Falińska

e-mail: marta.falinska@mwse.edu.pl

telefon: +48 600 961 235

 

CELE KONFERENCJI:

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń pedagogicznych odnoszących się do relacji uczeń – nauczyciel w szeroko rozumianym znaczeniu. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję zapoznać się z różnorakim podejściem do interpretacji relacji uczeń ‒ nauczyciel oraz poglądami badaczy dotyczącymi wpływu typu osobowości nauczyciela i ucznia na proces kształcenia, poznają wykorzystywane przez nauczycieli strategie i techniki umożliwiające osiąganie sukcesów dydaktycznych.

Konferencja będzie okazją do integracji lokalnego środowiska wychowawców i rodziców. Konferencja adresowana jest do pracowników wyższych uczelni, nauczycieli, pedagogów, wychowawców, rodziców, studentów oraz wszystkich, którzy chcą aktywnie włączyć się do dyskusji na temat współczesnej szkoły.

OBSZARY TEMATYCZNE:

 • Znaczenie dla procesu nauczania wzajemnej interakcji nauczyciel - uczeń;

 • Różnice pomiędzy podejściem do ucznia autorytarnym a liberalnym;

 • Znaczenie osobowości nauczyciela jako czynnika wpływającego na skuteczność jego oddziaływania;

 • Wpływ właściwości osobowościowych uczniów na procesy komunikacji;

 • Kształtowanie umiejętności świadomego, konstruktywnego i odpowiedzialnego podejmowania ról zawodowych;

 • Technologie informacyjno-komunikacyjnej wykorzystywane w procesie edukacyjnym;

 • Komunikacja werbalna i niewerbalna w budowaniu pozytywnego klimatu rozmowy z rodzicami uczniów;

 • Planowanie zajęć szkolnych z wykorzystaniem ciekawych i aktywizujących metod;

 • Atrakcyjność nauczyciela w rozumieniu ucznia;

 • Radzenie sobie z konfliktami i zachowaniami agresywnymi dzieci, zarówno w wymiarze indywidualnej pracy z dzieckiem, jak i pracy z grupą.

Termin konferencji: 19 maja 2016 r. – rozpoczęcie o godz. 9:00

Miejsce konferencji: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, ul Waryńskiego 14,
33-100Tarnów.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy pragnący opublikować swój artykuł w monografii lub czasopiśmie naukowym wnoszą opłatę w wysokości 300 zł. Materiały zgłoszone do publikacji zostaną poddane wymaganym recenzjom.

Wystąpienia mogą być w formie komunikatu lub posteru. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do decyzji o formie wystąpienia.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji (na wypełnionej i podpisanej karcie zgłoszenia uczestnictwa) prosimy przesłać do dnia 17 kwietnia 2016 r. pocztą elektroniczną na adres: marta.falinska@mwse.edu.pl lub tradycyjną na adres: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, ul. Waryńskiego 14, 33-100 Tarnów, z dopiskiem Konferencja naukowa „Relacja uczeń – nauczyciel”.

Szczegółowa tematyka obrad plenarnych oraz wystąpień w poszczególnych sekcjach zostanie podana po otrzymaniu zgłoszeń, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni w komunikacie nr 2. Program wystąpień zostanie również opublikowany na stronie www.mwse.edu.pl w zakładce Nauka – Konferencje i seminaria. Wpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.