Miejsce na Twoją reklamę !


Aleksander Grad powołany na prezesa w spółce Zygmunta Solorza-Żaka

2016-02-13 23:34

Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. poinformował w oficjalnym komunikacie, że w dniu 11 lutego 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Aleksandra Grada w skład Zarządu Spółki z dniem 18 lutego 2016 roku i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu.

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA działa w formie spółki akcyjnej, na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Spółka powstała na skutek przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin z siedzibą w Koninie w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod firmą Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna.

Zgodnie ze Statutem ZE PAK SA podstawowym przedmiotem jej działalności jest przede wszystkim wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej oraz produkcja i dystrybucja ciepła.

Spółka wytwarza energię ze źródeł konwencjonalnych oraz poprzez spalanie i współspalanie biomasy. ZE PAK SA może prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Aktywa wytwórcze Grupy Kapitałowej ZE PAK obejmują cztery elektrownie opalane węglem brunatnym zlokalizowane w centralnej Polsce, w województwie wielkopolskim.

Są to: Elektrownia Pątnów II, która jest wyposażona w blok energetyczny na parametry nadkrytyczne, Elektrownia Konin, oraz dwie elektrownie dodatkowo wyposażone w instalacje współspalania biomasy: Elektrownia Pątnów I i Elektrownia Adamów. W lipcu 2012 roku oddano do komercyjnej eksploatacji w Elektrowni Konin nowy blok o mocy 55 MW z kotłem dedykowanym opalanym biomasą.

Materiały: zepak.com.plWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.