Kurs “ Kadry i Płace” w Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

2011-03-31 09:57

Wszechnica Edukacyjna Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w dniu 11 kwietnia br. rozpoczyna sie kurs "Kadry i Płace". Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy na stanowisku kadrowo - płacowym. W trakcie nauki uczestnik dowie się, jakie znaczenie mają profesjonalnie prowadzone kadry i płace w firmie. Uczestnik zdobędzie niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu: Kodeksu pracy i podstawowych zasad prawa pracy, opanuje zasady prawidłowego nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę, ustalania i udzielania urlopów pracowniczych oraz ustalania i naliczania wynagrodzeń, zasiłków, ubezpieczeń oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, wypełniania deklaracji PIT. Uczestnik dowie się, jaką rolę w firmie spełnia regulamin pracy, regulamin wynagradzania i inne akty wewnętrzne oraz pozna zasady obsługi programów komputerowych: "Kadrowo-Płacowy" SYMFONIA oraz "Płatnik".

Uczestnicy: Wskazane jest, aby uczestnikiem szkolenia była osoba, mająca co najmniej średnie wykształcenie i która chce podjąć pracę na stanowisku kadrowo - płacowym.

Miejsce: Wszechnica Edukacyjna Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów.
Sposób realizacji:

Zajęcia w wymiarze 64 godzin będą się odbywać przez 8 tygodni - 16 dni - 2 razy w tygodniu po 4 godziny lekcyjne, w godz.: 16.00 - 19.15. Termin rozpoczęcia zajęć zostanie ustalony po zgłoszeniu się pełnej grupy szkoleniowej.

Proces przyswajania wiedzy i nabywania umiejętności objętych programem będzie realizowany poprzez:
- wykłady,
- ćwiczenia i zajęcia praktyczne,
- materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowców,
- naukę własną uczestnika.

Wykładowcy podczas zajęć odwoływać się będą do obowiązujących przepisów, aktów prawnych oraz własnych praktyk i doświadczeń zawodowych.

Ilość godzin dydaktycznych: 64 godziny lekcyjne (w tym 52 godziny zajęć praktycznych)

PROGRAM SZKOLENIA OBEJMUJE VI MODUŁÓW:
I. Obowiązki pracodawcy i pracownika prowadzącego sprawy kadrowe przy zawieraniu umów o pracę i w czasie trwania zatrudnienia.
II. Świadczenia ze stosunku pracy przysługujące pracownikowi w okresie zatrudnienia.
III. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
IV. Podatek dochodowy od osób fizycznych.
V. Obliczanie wynagrodzeń - sporządzanie listy płac.
VI. Podstawy pracy z programami komputerowymi:
o Kadrowo - Płacowym SYMFONIA
o Płatnik.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien:
- umiejętnie korzystać ze źródeł prawa,
- znać obowiązki pracodawcy,
- opanować zasady prawidłowego nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę,
- umieć prowadzić i archiwizować akta - teczka akt osobowych pracownika,
- umieć ewidencjonować czas pracy,
- umieć naliczać wynagrodzenia i zasiłki,
- umieć naliczać podatek oraz składki ZUS,
- umieć sporządzać dokumentację do ZUS i US
- znać zasady ustalania i udzielania urlopów pracowniczych,
- zdobyć wiadomości na temat odpowiedzialności materialnej pracowników, przepisów bhp, regulaminu pracy, itp.
- obsługiwać program komputerowy "Płatnik" i program "Kadrowo-Płacowy"- SYMFONIA

Koszt szkolenia: 615,00 zł. brutto gotówką lub na konto :
ING Bank Śląski S.A. O/Tarnów
87 1050 1562 1000 0012 0243 8048

Cena obejmuje: materiały dydaktyczne, test egzaminacyjny, barek kawowy.

Uczestnicy szkolenia otrzymują: po zaliczeniu części teoretycznej i praktycznej zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane przez Wszechnicę Edukacyjną Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. - instytucję szkoleniową i niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego.

Szczegółowych informacji na temat kursu udziela: 
Wszechnica Edukacyjna TARR S.A. - tel. (014) 623 55 12
e-mail : 
kasia@tarr.tarnow.pl

Osoby zainteresowane kursem prosimy o wypełnienie załączonej karty zgłoszenia (w załączeniu) i przesłanie jej na adres : Wszechnica Edukacyjna TARR S.A. , 33-100 Tarnów, ul. Szujskiego 66 lub nr fax 014 623 55 17

Materiały: TARR


 

 Wpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.