Urząd Pracy prowadzi nabór na dwa rodzaje szkoleń. Spróbuj swoich sił

2016-03-23 00:48

Nazwa szkolenia: Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141). Zakres szkolenia: Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne. Program szkolenia zgodny z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Procesy spajania i pokrewne spajaniu, urządzenia i sprzęt do spawania, technika i technologia spawania, przepisy wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa, konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie, BHP, praktyczna nauka spawania.

Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone:

- osoby w wieku 30 lat i więcej,

- dobry stan zdrowia,

- osoby z wykształceniem minimum zawodowym,

- preferowane kierunki: ślusarz, monter instalacji sanitarnych, monter konstrukcji stalowych, blacharz, mechanik samochodowy lub udokumentowany staż pracy w ww. zawodach

- preferowane osoby posiadające uprawnienia spawacza w zakresie metod innych niż organizowane szkolenie

Szkolenie realizowane będzie w ramach Projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (II) Mój rozwój, moja szansa” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupę docelową stanowią osoby w wieku 30 lat i więcej, należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

- osoby z niepełnosprawnościami,

- osoby powyżej 50 roku życia,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby o niskich kwalifikacjach,

- kobiety.

Sposób przyjmowania zgłoszeń do uczestnictwa:

Osoby bezrobotne zainteresowane szkoleniem mogą zgłaszać się do doradcy klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie.

Nazwa szkolenia: Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135). Zakres szkolenia: Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne. Program szkolenia zgodny z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Procesy spajania i pokrewne spajaniu, urządzenia i sprzęt do spawania, technika i technologia spawania, przepisy wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa, konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie, BHP, praktyczna nauka spawania.

Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone:

- osoby w wieku 30 lat i więcej,

- dobry stan zdrowia,

- osoby z wykształceniem minimum zawodowym,

- preferowane kierunki: ślusarz, monter instalacji sanitarnych, monter konstrukcji stalowych, blacharz, mechanik samochodowy lub udokumentowany staż pracy w ww. zawodach

- preferowane osoby posiadające uprawnienia spawacza w zakresie metod innych niż organizowane szkolenie

Szkolenie realizowane będzie w ramach Projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (II) Mój rozwój, moja szansa” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupę docelową stanowią osoby w wieku 30 lat i więcej, należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

- osoby z niepełnosprawnościami,

- osoby powyżej 50 roku życia,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby o niskich kwalifikacjach,

- kobiety.

Sposób przyjmowania zgłoszeń do uczestnictwa:

Osoby bezrobotne zainteresowane szkoleniem mogą zgłaszać się do doradcy klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie.

Materiały: upWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.