MOPS wyda cztery miliony złotych na aktywizacje osób nieaktywnych zawodowo!

2016-05-05 08:22

Ruszył nabór do projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej skierowanego w szczególności do osób bezdomnych, nieaktywnych zawodowo. Udział w projekcie jest bezpłatny. Całkowita wartość projektu to blisko cztery miliony złotych. Zgodnie z założeniami programu wsparciem ma zostać objętych 300 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym, co najmniej 30 osób niepełnosprawnych. Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa uczestników poprzez poprawę oraz wzmocnienie szans na zatrudnienie. Całkowita wartość projektu wynosi 3 882 825,50 zł, w tym dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej w kwocie 3 300 325,50 zł.

Udział w projekcie zapewni między innymi: pomoc asystenta rodziny, terapie dla osób uzależnionych, poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji czy sfinansowanie kosztów dojazdu na przewidziane formy wsparcia. Dodatkowo da możliwość skorzystania ze świadczeń pomocy społecznej na zasadach, o których mówi ustawa o pomocy społecznej.

Warunkiem przystąpienia do projektu jest wypełnienie przez kandydata kwestionariusza naboru. Dokument będzie można wypełnić w godzinach pracy ośrodka  u pracowników socjalnych oraz pracowników w Biurze Projektu przy ul. J. Goslara 5 (pokój nr 17) lub wypełniony kwestionariusz, którego wzór jest udostępniony na stronie http://www.mops.tarnow.pl/ przesłać drogą elektroniczną na adres:mops@mops.tarnow.pl. W szczególnych sytuacjach kwestionariusz naboru może zostać wypełniony w miejscu zamieszkania kandydata po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu takiej potrzeby.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać w Biurze Projektu mieszczącego się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie przy ul. J. Goslara 5, pokój nr 17 lub pod numerem telefonu 14 688-20-54.

Materiały: UMTWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.