Powiatowy Urząd Pracy posiada dodatkowe środki na realizację prac interwencyjnych!

2016-05-21 12:02

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie posiada dodatkowe środki na realizację prac interwencyjnych w ramach programu regionalnego „Konserwator”, który realizowany jest w 2016 r. na terenie m. Tarnowa i powiatu tarnowskiego. Program skierowany jest do:

a) instytucji kultury bądź innych podmiotów realizujących zadania na rzecz zachowania i rewitalizacji starej zabudowy oraz ochrony krajobrazu kulturowego,

b) gmin w zakresie zadań związanych z ochroną substancji zabytkowej i dziedzictwa kulturowego na swoim terenie,

c) organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką ochrony kultury i dziedzictwa narodowego, sportu i turystyki,

d) kościelnych osób prawnych zarządzających obiektami sakralnymi.

Uczestnikami ww. programu mogą być osoby:

- długotrwale bezrobotne (z terenu miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego),
- bezrobotne powyżej 50 roku życia (z terenu miasta Tarnowa),
- bezrobotne do 25 roku życia (z terenu powiatu tarnowskiego).

Materiały: up.tarnow.pl

 Wpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.