MWSE w Tarnowie pozyskała pokaźną sumą na stypendia z programu POWER

2016-06-03 09:17

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie od listopada 2014 roku jest beneficjentem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Uczelnia otrzymała kolejne wysokie dofinansowanie, które przeznaczy w całości na wsparcie mobilności studentów posiadających uprawnienia do otrzymania stypendium socjalnego i specjalnego, wyjeżdżających na studia i na praktyki zagraniczne. Studenci mogą otrzymać dodatkowe stypendium na wyjazd na studia i na praktyki w kwocie 200 EUR (tj. ok. 853 zł) na każdy miesiąc mobilności. W tym roku uczelnia otrzymała rekordowe wsparcie prawie 160 tys PLN.

Realizując program mobilności w ramach Erasmus+ chcemy zapewnić równy dostęp do wyjazdów stypendialnych wszystkim potencjalnym uczestnikom wymiany. Te środki nam to umożliwiają. W tym roku nowością w Programie POWER jest dofinansowanie praktyk dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej (posiadających stypendium socjalne), do tej pory osoby te mogły korzystać z takiego wsparcia tylko przy wyjeździe na studia – mówi mgr Radosław Pyrek, Koordynator Programu Erasmus+.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych studentów niepełnosprawnych oraz studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez zrealizowanie części programu kształcenia w zagranicznej uczelni lub odbycie praktyki zagranicznej.

To wsparcie ma prowadzić przede wszystkim do wzrostu kompetencji właściwych dla wykonywanej w przyszłości pracy zawodowej oraz zwiększenia konkurencyjności studentów MWSE jako przyszłych pracowników na lokalnym, regionalny oraz międzynarodowym rynku pracy.

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie współpracuje z 45 zagranicznymi ośrodkami akademickimi z Portugalii, Turcji, Czech, Danii, Grecji, Hiszpanii, Łotwy, Estonii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Słowacji, Rumunii i Ukrainy.

Na studia do uczelni partnerskich wyjechało ponad 150 studentów. MWSE w Tarnowie umożliwia studentom podjęcie kształcenia w zagranicznych uczelniach partnerskich między innymi dzięki wprowadzeniu systemu ECTS – European Credit Transfer System oraz wspólnym z partnerami opracowaniu programów studiów.

Z oferty praktyk zagranicznych skorzystało dotychczas 360 osób. Praktyki organizowane są zgodnie z kierunkiem studiów i stanowią, w przypadku studiów pierwszego stopnia, obowiązujący element kształcenia zawodowego. Studenci najczęściej wybierają Wyspy Kanaryjskie, jako miejsce odbywania praktyk zagranicznych. Najbardziej atrakcyjne dla nich są wyspy: Lanzarote i Grand Canaria, Furteventura, Teneryfa, Malaga i Mallorca.

Studenci uczelni partnerskich realizujący studia w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej uczestniczą w zajęciach prowadzonych w języku angielskim. Oferta obejmuje 38 przedmiotów z obszaru nauk o zarządzaniu, pedagogiki oraz turystyki i rekreacji.

W ramach Projektu Erasmus+ realizowana jest także wymiana pracowników akademickich i szkolenia kadry administracyjnej. Wykładowcy Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej przeprowadzili około 70 wykładów z zakresu zarządzania, rachunkowości, turystyki, marketingu, ekonomii i pedagogiki w uczelniach partnerskich.Wpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.