Szansa dla osób młodych na znalezienie pracy - trwa nabór do projektu APAP

2016-07-07 10:09

1 kwietnia Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. wraz z Partnerem - Fundacją Laboratorium Inspiracji Społecznych, rozpoczęła realizację projektu „APAP - ADAPTACJA PLAN AKTYWNOŚĆ praca dla osób młodych”, skierowanego do 300 młodych osób z Małopolski, poszukujących pracy lub mających w planach podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Głównym celem projektu jest umożliwienie 300 młodym osobom w wieku od 15 do 29 lat z terenu Małopolski, należącym do kategorii biernych zawodowo NEET nabycie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, zdobycie doświadczenia zawodowego oraz zniwelowanie deficytów w zakresie motywacji i kompetencji społecznych kluczowych w efekcie udziału w kompleksowym zindywidualizowanym wsparciu doradczo-kwalifikacyjno-kompetencyjnym.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 kwietnia 2016 do 31 marca 2018 roku.

Do udziału w projekcie mogą zostać zakwalifikowane wyłącznie osoby zamieszkujące (w rozumieniu KC) Województwo Małopolskie, spełniające jednocześnie następujące warunki:
- osoby w wieku 15-29 lat;
- bierne zawodowo (nie pracujące oraz nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy);
- nie kształcące się tj. nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym;
- nie szkolące się ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni (pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Szczegóły rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej lidera projektu - GDP Projekt z Krakowa.

Materiały: powiat.okay.plWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.