Miejsce na Twoją reklamę !


Uroczysta Promocja Absolwentów Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej oczami fotoreporterów

2016-07-12 14:39

Dnia 8 lipca 2016 roku odbyła się dziewiętnasta Promocji Absolwentów Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Dyplom ukończenia studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych uzyskało 348 studentów. Tytuł magistra uzyskało 216osób, licencjata  –  120, natomiast dyploukończenia studiów podyplomowych otrzymało 12słuchaczy. W tym gronie znalazło się 46 absolwentów, którzy otrzymali dyplomy z wyróżnieniem.

Podczas uroczystości promocji absolwentów wyróżniono tych najlepszych. Na Wydziale Zarządzania i Turystyki wyróżnienie otrzymało 14 absolwentów studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie, 10 absolwentów studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie, 5 absolwentów studiów I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja oraz 2 absolwentów studiów podyplomowych. Na Wydziale Nauk Społecznych na wyróżnienie zasłużyło 9 absolwentów studiów II stopnia na kierunku Pedagogika oraz 6 absolwentów studiów I stopnia na kierunku Pedagogika.

Podczas uroczystości wyróżniono także absolwentów za najlepsze wyniki ze studiów. Na studiach I stopnia wyróżniono Panią lic. Annę Pers (kierunek Zarządzanie, średnia: 5,4), Panią lic. Annę Siudut (kierunek Pedagogika, średnia: 5,16), Panią lic. Patrycję Ostrowską (kierunek Turystyka i rekreacja, średnia: 4,86). Na studiach II stopnia wyróżniono Pana mgr Macieja Pyrka (kierunek Zarządzanie, średnia: 5,36) oraz Paniąmgr Beatę Podstawę (kierunek Pedagogika, średnia: 5,39). Wyróżnione osoby otrzymały z rąk Pana Rektora, dr hab. Michała Woźniaka oraz Pani Kanclerz, mgr Zofii Kozioł listy gratulacyjne oraz czytniki e-booków.

Cieszy nas, że mimo niżu demograficznego, wielu studentów wybiera ofertę właśnie naszej uczelni – podkreślała Zofia Kozioł, Kanclerz MWSE.

W imieniu absolwentów głos zabrała Pani mgr Beata Podstawa. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że czas studiów to okres wielkiej próby.

To czas pracowitości, systematyczności oraz umiejętności organizowania swojego czasu. Studia to nie tylko nauka, to również kształtowanie własnej osobowości. To przede wszystkim nawiązywanie nowych znajomości, przyjaźni, często na całe życie – zaznaczyła tegoroczna absolwentka kierunku Pedagogiki.

Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji Studenckich, mgr Karolina Chrabąszcz-Sarad podziękowała studentom, którzy działały w kołach naukowych oraz Radzie Uczelnianej Samorządu Studentów MWSE. Szczególne podziękowania skierowała do siedmiu Pań, które w ostatnich dniach uzyskały dyplom Uczelni i zakończyły swoją pracę w Naukowym Kole Pedagogicznym „Paidagogos” oraz RUSS. Zaprezentowała zebranym najważniejsze inicjatywy o osiągnięcia studentów w mijającym roku akademickim 2015/2016.

Dziekan, dr Renata Smoleń podziękowała studentkom za zaangażowanie oraz wkład w działalność na rzecz rozwoju społeczności akademickiej. Wyróżnienie z rąk Władz uczelni otrzymały: Pani mgr Beata Podstawa (Przewodnicząca RUSS oraz członek Naukowego Koła Pedagogicznego „Paidagogos”), Pani mgr Beata Kapustka (członek RUSS i „Paidagogos”), Pani mgr Jolanta Orlik (członek RUSS i „Paidagogos”). Za aktywny udział w pracach Naukowego Koła Pedagogicznego „Paidagogos” wyróżnienia otrzymały także Panie: lic. Ludmiła Kargól, lic. Anna Siudut, lic. Ewa Radlińska Radecka oraz lic. Joanna Zielińska.

Uroczystą promocję absolwentów zamykało wręczenie Medali Bene Merito. Uczelniany medal jest przyznawany osobom, które swoim autorytetem, nieustającą pasją i osobistym zaangażowaniem przyczyniają się do rozwoju Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Decyzją kapituły medalu wyróżnieniem tym uhonorowano w tym roku absolwentkę MWSE, radną sejmiku województwa małopolskiego Annę Pieczarkę oraz prof. MWSE, dr hab. Władysława Błasiaka, nauczyciela akademickiego, pomysłodawcę i autora cyklu wykładów „Spotkania z nauką”.

Jesienią do grona absolwentów MWSE dołączy kolejne 155 osób, które będą składały egzaminy dyplomowe w terminie wrześniowym.Wpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.