Niezwykły projekt EntrInno – wspieranie innowacji i przedsiębiorczości przy wykorzystaniu gry on-line

2016-07-27 19:10

EntrInnO to projekt finansowany ze środków UE w odpowiedzi na potrzebę optymalizacji rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w Europie. Jego celem jest podniesienie umiejętności młodych obywateli UE, którzy stanowią kluczowy element rozwojowego i przedsiębiorczego społeczeństwa oraz gospodarki rynkowej. W tym celu rozwijana jest interaktywna gra online, dostępna zarówno w wersji online jak i offline, a także mająca zastosowanie w różnych kontekstach. Koordynatorem projektu jest firma CARDET, nadzorowana przez Cypryjską Narodową Agencję Programu Erasmus + "Fundacja Zarządzania Europejskimi Programami Lifelong Learning".

Projekt ma na celu osiągnięcie następujących rezultatów:

opracowanie gry online mającej na celu dostarczenie młodym, dorosłym, uczącym się osobom, umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności, informatyki, skutecznej komunikacji, rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji

dostarczenie innowacyjnych praktyk edukacyjnych opartych na TIK, które będą motywować młodych ludzi do zaangażowania się w aktywne uczenie się

walidacja grywalizacji jako nowej formy nieformalnego kształcenia się

wzmocnienie współpracy oraz wymiany informacji i dobrych praktyk pomiędzy różnymi obszarami Europy

wspieranie rozwoju Unii Europejskiej jako społeczeństwa opartego na wiedzy

Gra EntrInnO zapewnia innowacyjność w różnych aspektach. Gra jest połączeniem najefektywniejszej wiedzy, umiejętności oraz postaw w procesie wspierania młodych, dorosłych osób pochodzących z różnych regionów i wykorzystuje innowacyjne narzędzia i usługi online na rzecz poprawy, zatwierdzania, akredytacji jak również otwartości kształcenia dorosłych. Gra spowoduje wzrost wiedzy i umiejętności związanych z przedsiębiorczością i innowacyjnością. Projekt EntrInnO opiera się na podstawowych założeniach najnowszych polityk UE, w zakresie uczenia się dorosłych i rozwoju umiejętności przekrojowych, uwzględniając równocześnie najważniejsze wyzwania i cele UE w zakresie realizacji strategii Europa 2020. W ramach projektu powstanie również gra w formie aplikacji mobilnej (kompatybilnej ze wszystkimi obecnymi platformami mobilnymi), z dostępem do materiałów szkoleniowych, narzędzi internetowych i możliwości współpracy z EntrInnO, z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

Projekt EntrInnO ma na celu wzmocnienie różnych umiejętności, które uważane są za szczególnie istotne dla przedsiębiorcy XXI wieku. W połączeniu z danymi uzyskanymi z analizy potrzeb, umiejętności, na których skupia się gra to: przywództwo, komunikacja, zarządzanie czasem, wyznaczanie celów, rozwiązywanie problemów, eksperymentowanie, przedsiębiorczość, myślenie strategiczne, podejmowanie decyzji, kreatywność, networking, współpraca

ANALIZA POTRZEB: Każdy z partnerów utworzył krajowy raport z analizy potrzeb, aby umożliwić partnerstwu opracowanie gry, spełniającej wymogi określone dla grup docelowych każdego z krajów partnerskich. Raport ponadnarodowy składa się z 7 raportów krajowych, w tym z raportu dotyczącego aktualnego stanu wiedzy, analizy grup fokusowych i pierwszego europejskiego raportu dotyczącego aktualnego stanu wiedzy. Partnerstwo zyskało cenne informacje o potrzebach młodych dorosłych osób, niezbędne do opracowania gry EntrInnO. Jednym z głównych wniosków zawartych w sprawozdaniu była identyfikacja kluczowych umiejętności miękkich w obszarze przedsiębiorczości, które zostaną szczególnie podkreślone w grze.

PLANOWANE DZIAŁANIA: Partnerzy pracują obecnie nad utworzeniem treści i struktury gry. Misje i działania zawarte w grze będą dostępne dla testujących w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Poszczególne obszary tematyczne zostały zidentyfikowane i połączone z różnymi umiejętnościami w projekcie. Sekcje gry EntrInnO przetłumaczono na języki narodowe partnerów. Seminaria oraz inne wydarzenia upowszechniające zostaną zorganizowane w każdym kraju partnerskim celem upowszechnienia projektu i zwielokrotnienia frekwencji a także zainteresowania projektem. Jesteśmy podekscytowani i czekamy na zaprezentowanie naszej wspólnej pracy zawartej w grze w ciągu najbliższych miesięcy!

PARTNERZY: Do Konsorcjum projektu EntrInnO należą następujące organizacje: Centre for the Advancement of Research and Development in Educational Technology – CARDET, Cypr

INNOVADE LI, Cypr

Inova Consultancy, Wielka Brytania

CSV Marche, Włochy

Kentro Merimnas Oikogeneias kai Paidiou – KMOP, Grecja

Social Innovation Fund – SIF, Litwa

Koperazzjoni Internazzjonali - KOPIN, Malta

Arad Development Center – CDA ARAD, Rumunia

Danmar Computers, Polska 

This project has been funded with support from the European Commission.  This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project Number 2015-1-CY01-KA204-011868 Wpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.