Odzyskaj aktywność zawodową i społeczną - zgłoś się do TCIS !

2016-07-29 10:12

Jeśli jesteś osobą mieszkającą w Tarnowie i potrzebujesz pomocy w odzyskaniu aktywności zawodowej i społecznej, zgłoś się do Tarnowskiego Centrum Integracji Społecznej. W TCIS możesz:

- zdobyć umiejętności zawodowe w naturalnym środowisku pracy u współpracujących z nami pracodawcami  działającymi w różnych branżach,

- otrzymać profesjonalną opiekę indywidualną i grupową ( trenera rozwoju osobistego, psychologa, doradcy zawodowego, pośrednika pracy, terapeuty uzależnień oraz pracownika socjalnego),

- wziąć udział w warsztatach edukacyjno-wspierających, integracyjnych a także w różnego rodzaju zajęciach rekreacyjnych i imprezach kulturalnych.

Korzyści dla Ciebie:

- będąc podopiecznym Centrum otrzymasz środki finansowe nawet do 150 % kwoty zasiłku dla osób bezrobotnych,

- posiłek lub jego ekwiwalent pieniężny,

- pełne ubezpieczenie wraz z odprowadzonym opodatkowaniem ( ubezpieczenie emerytalno-rentowe, ubezpieczenie zdrowotne),

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

- badanie lekarskie,

- szkolenie BHP.

Tarnowskie Centrum Integracji Społecznej

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE : www.tcis.fpdp.pl

Materiały: mops.tarnow.plWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.