Miejsce na Twoją reklamę !


Nabór wniosków o dofinansowanie dla małych przedsiębiorstw

2011-04-25 13:04

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Działania 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw” Schemat A „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP”. Dofinansowaniu będą podlegać projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty, w szczególności poprzez:

  - rozbudowę i zakup przedsiębiorstwa;

  - unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej;

  - działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego

  - zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych na sprzyjające poprawie środowiska naturalnego i BHP;

  - zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę w sposobie świadczenia usług;

  - modernizację środków produkcji.

O dofinansowanie mogą ubiegać się małe przedsiębiorstwa zatrudniające od 10-49 osób osiągających roczny obrót nie większy niż 10 mln euro. Konkurs ma charakter zamknięty i polega na ocenie wniosków o dofinansowanie wraz z pełną dokumentacją. Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych w projektach małych przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie miasta Tarnowa wynosi 40%. Jeżeli projekt inwestycyjny ubiegającego się przedsiębiorstwa jest zlokalizowany na terenie powiatu o wskaźniku przedsiębiorczości mniejszym niż 75%, tj. na terenie powiatów: brzeskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, proszowickiego, tarnowskiego, poziom dofinansowania wynosi 45%. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 100 000 zł, maksymalna natomiast 1 000 000 zł.

Wnioski należy wypełniać korzystając z aplikacji elektronicznej - Regionalnego Systemu Informatycznego (RSI) - dostępnej na stronie internetowej Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości - www.mcp.malopolska.pl zgodnie z zamieszczoną na stronie instrukcją wypełniania wniosku.

Wypełniony wniosek o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją należy dostarczyć w dniach od 21 kwietnia do 20 maja 2011, osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą na adres:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
(Zespół wyboru projektów)
Ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu 2011 roku.

Dokumentacja konkursowa (regulamin konkursu, wzór wniosku o dofinansowanie, wzory załączników, wzór umowy o dofinansowanie projektu, instrukcja wypełniania wniosku oraz załączniki) dostępna jest pod wskazanym linkiem: MRPO 2.1 A Małe przedsiębiorstwa.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 12 37 69 191 oraz drogą elektroniczną: info@mcp.malopolska.pl

Materiały: mcp.malopolska.pl


 


 Wpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.