Samorząd powiatu doceni najzdolniejszych uczniów i studentów

2016-09-06 09:22

Powiat Tarnowski doceni najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów, przyznając im stypendia za szczególne osiągnięcia. Wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami można składać do 10 października. W tym roku do rozdzielenia jest 130 tys. zł.  Stypendia trafią do młodzieży pod koniec roku.

Stypendium jest formą materialnej pomocy dla najzdolniejszych uczniów, uczących się w szkołach Powiatu Tarnowskiego oraz studentów, którzy zamieszkują na terenie Powiatu Tarnowskiego, pobierających naukę na wyższych uczelniach publicznych w trybie dziennym do 25 roku życia, przy czym kryterium przyznania stypendium stanowi w tym przypadku wysoka średnia ocen.

Stypendium  może być udzielone:
Uczniom - po pierwszym roku nauczania, przy czym średnia ocen musi wynosić co najmniej 5,0; finalistom i laureatom olimpiad przedmiotowych oraz laureatom konkursów na szczeblu co najmniej wojewódzkim, organizowanych przez Kuratorium Oświaty lub MEN; w dziedzinie kultury i sztuki - uczniom, którzy są finalistami i laureatami konkursów artystycznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim, organizowanych przez Kuratorium Oświaty lub MEN; w dziedzinie sportu - są medalistami  zawodów co najmniej ogólnopolskich.
Studentom - po pierwszym roku nauczania osiągającym średnią ocen za poprzedni rok akademicki:

- 4,50, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5,00;
- 4,90, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5,50;
- 5,40, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 6,00.

Absolwentom studiów stacjonarnych magisterskich w wieku do 25 lat w roku ukończenia uczelni publicznych.

Wnioski można pobrać poprzez oficjalną stronę Powiatu Tarnowskiego lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowie (Kancelaria Rady Powiatu Tarnowskiego - pokój 119). Tam też znajdują się zasady przyznawania stypendiów. Wszystkie dokumenty trzeba złożyć do 10 października u dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych bądź w Kancelarii Rady Powiatu Tarnowskiego przy ulicy Narutowicza 38 w Tarnowie (pokój 119). Wnioski zostaną rozpatrzone do końca listopada, a stypendium uczniowie i studenci otrzymają jeszcze przed końcem roku.

Stypendia mogą być przyznane uczniom szkół ponadgimnazjalnych: w Ciężkowicach, Gromniku, Radłowie, Ryglicach, Tuchowie, Wojniczu, Zakliczynie, Żabnie.

Dokumenty do pobrania - dostepne są tutaj

Materiały: powiat.okay.plWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.