Filologia romańska na PWSZ w Tarnowie. Studia, praca i przygoda

2016-09-13 00:28

Trwa II tura naboru na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Jedną z dostępnych specjalności jest filologia romańska. Tarnowska PWSZ jest jedyną wyższą szkołą zawodową w Polsce, która w swojej ofercie ma tak kompleksową naukę języka francuskiego. Absolwenci tej specjalności bez trudu znajdują pracę w firmach wielu branż, w których kluczową rolę odgrywa znajomość francuskiego.

Z oferty studiów na specjalności filologia romańska skorzystać może każdy maturzysta. Co ciekawe, wcześniejszy kontakt z francuskim nie jest wymagany. Dobrze przygotowana kadra dydaktyków, wśród których są również native speakerzy, potrafi nauczyć tego języka w trakcie trwających sześć semestrów studiów, kończących się egzaminem licencjackim. – Jestem pewna, że osoba, która oczywiście wykaże zaangażowanie, w ciągu trzech lat opanuje francuski w stopniu komunikatywnym – mówi Carine Debarges-Dusza, Francuzka mieszkająca w Polsce od ponad 10 lat, lektorka w Zakładzie Filologii Romańskiej.

Intensywna, efektywna nauka to jedna z korzyści wprowadzenia tzw. „praktycznego profilu kształcenia”. Aby jak najlepiej przygotować absolwentów do wejścia na rynek, pracy program studiów został nasycony zajęciami praktycznymi.Studenci mają też możliwość wyjazdów do europejskich krajów francuskiego obszaru językowego. Bo francuski to nie tylko Francja, to również: Szwajcaria, Belgia, Luksemburg, ale także Kanada, czy kilka krajów Afrykańskich. Łącznie na Ziemi jest niemal 280 mln ludzi mówiących po francusku, a dodatkowo ponad 125 mln właśnie się go uczy – dodaje Carine Debarges-Dusza.

Monitorujemy losy naszych absolwentów i prawdą jest, że to praca szuka ich, a nie oni pracę. Przepustką do kariery jest dla nich właśnie dobra znajomość języka francuskiego. Nie bez znaczenia jest tu fakt, że jest to trzeci język światowego biznesu – mówi Małgorzata Pociecha, zastępca kierownika Zakładu Filologii Romańskiej. – Młodzi ludzie na drugim roku wybierają jedną z dwóch specjalizacji: francuski w administracji i przedsiębiorstwie lub francuski w turystyce i hotelarstwie – dodaje.

Celem zajęć na specjalizacji język francuski w administracji
i przedsiębiorstwie
 jest doskonalenie praktycznej znajomości języka francuskiego używanego w pracy zawodowej oraz przygotowanie do funkcjonowania na rynku pracy w sektorze administracji i w świecie biznesu.

Student rozwija umiejętność interakcji i formułowania wypowiedzi ustnych, czytania i analizy tekstów specjalistycznych, przygotowuje się do prowadzenia korespondencji specjalistycznej i dokonywania tłumaczeń. Ma możliwość nabycia umiejętności praktycznych w celu podejmowania działań biznesowych w ramach zajęć Przedsiębiorstwo w praktyce – firma symulacyjna. Zajęcia te prowadzone są w odpowiednio wyposażonej do tego celu sali symulacyjnej.

Wybór specjalizacji język francuski w turystyce i hotelarstwie umożliwia poznanie języka specjalistycznego w zakresie terminologii odpowiadającej branży turystycznej i hotelarskiej. Praktyczna znajomość języka francuskiego doskonalona jest na zajęciach o regionach turystycznych Francji i Polski , kulturze krajów francuskiego obszaru językowego i sztuce Francji.

Duże znaczenie przypisuje się umiejętnościom komunikacyjnym oraz tłumaczeniom w zakresie turystyki i hotelarstwa. Student ma możliwość nabycia umiejętności praktycznych w zakresie funkcjonowania biura turystycznego w ramach zajęć Biuro turystyczne w praktyce – firma symulacyjna. Zajęcia te prowadzone są w odpowiednio wyposażonej do tego celu sali symulacyjnej.

Sześciosemestralne studia I stopnia na specjalności Filologia romańskapozwalają na bardzo dobre opanowanie języka francuskiego, tak pisanego jak i mówionego. Absolwenci filologii romańskiej:

- legitymują się zbliżoną do rodzimej znajomością języka francuskiego w mowie i piśmie na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy,

- mają wiedzę o historii, literaturze i kulturze krajów francuskiego obszaru językowego,

- posiadają umiejętność posługiwania się francuskim językiem specjalistycznym,

- potrafią wyszukiwać, selekcjonować i użytkować informacje wykorzystując najnowsze technologie informacyjne,

- mają umiejętności językowe w zakresie wybranego drugiego języka obcego,

- potrafią współdziałać i współpracować w grupie i są przygotowani do funkcjonowania na polskim i międzynarodowym rynku pracy.

Zdobyta wiedza, nabyte umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w charakterze asystenta językowego w:

- w instytucjach administracji krajowej i międzynarodowej,

- przedsiębiorstwach polskich i firmach zagranicznych,

- w branży turystycznej i hotelarskiej,

- instytucjach kultury oraz w innych placówkach i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury francuskiej.

Druga tura naboru na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie potrwa jeszcze do 17 września. Wszelkie informacje znaleźć można na stronie: kandydat.pwsztar.edu.pl lub pod nr tel. 14 63 16 666.

Materiały: pwsztar.edu.plWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.