Adaptacja, Plan, Aktywność, Praca dla osób młodych - kwalifikacja do projektu

2016-09-14 09:57

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. wraz z Fundacją Laboratorium Inspiracji Społecznych realizują projekt „APAP - ADAPTACJA PLAN AKTYWNOŚĆ praca dla osób młodych”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dotyczący wsparcia na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Głównym celem projektu jest umożliwienie 300 osobom w wieku 15-29 lat, zamieszkującym Województwo Małopolskie, należącym do kategorii biernych zawodowo NEET, nabycie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, zdobycie doświadczenia zawodowego oraz zniwelowanie deficytów w zakresie motywacji i kompetencji społecznych kluczowych w efekcie udziału w kompleksowym zindywidualizowanym wsparciu doradczo-kwalifikacyjno-kompetencyjnym.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.04.2016 r. do 31.03.2018 roku.

Do udziału w projekcie mogą zostać zakwalifikowane wyłącznie osoby zamieszkujące (w rozumieniu KC) teren Województwa Małopolskiego, spełniające jednocześnie następujące warunki:
- osoby w wieku 15-29 lat;
- bierne zawodowo (nie pracujące oraz nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy);
- nie kształcące się tj. nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym;
- nie szkolące się ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni (pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

Szczegóły na temat projektu dostępne są na stronie Lidera - tutaj

Materiały: powiat.okay.plWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.