MWSE w Tarnowie z atrakcyjną ofertą edukacyjną i szkoleniową

2016-09-17 14:43

W Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomiczne w Tarnowie trwa okres rekrutacji na studia licencjackie, magisterskie oraz podyplomowe. Uczelnia posiada w swojej ofercie:

 

studia I stopnia (dzienne i zaoczne) na czterech kierunkach: Zarządzanie, Turystyka i rekreacja, Finanse i rachunkowość oraz Pedagogika,

studia II stopnia na 2 kierunkach: Zarządzanie i Pedagogika,

studia podyplomowe (12 obszarów tematycznych),

kursy dokształcające, szkolenia,

kursy językowe

Co nas wyróżnia?

Uczelnia wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów, wprowadziła co 2-tygodniowe zjazdy na studiach niestacjonarnych, a dla tych studentów, którzy nie chcą rezygnować z pracy za granicą lub mają utrudniony dojazd na zajęcia, daje możliwość pobierania nauki w toku indywidulanym. Dużym udogodnieniem dla tych studentów jest również wypracowany przez Uczelnię system nauczania wspomagany platformą e-learningową MWSE oraz elektroniczny indeks - wszystkie oceny wpisywane są i udostępniane studentom w wirtualnym dziekanacie. Oprócz tradycyjnej formy korzystania z bogatego zbioru bibliotecznego Uczelni, studenci mają także dostęp do podręczników w formie elektronicznej. Dzięki m. in. takim rozwiązaniom, MWSE w Tarnowie stara się stwarzać warunki do pełnego udziału w procesie kształcenia również studentom niepełnosprawnym, uwzględniając specyficzne potrzeby tej grupy studentów w planowaniu i realizacji procesu dydaktycznego. Uczelnia zapewnia swoim studentom pomoc finansową w postaci stypendiów. Każdy student może ubiegać się o wysokie stypendia socjalne i naukowe.

Atutem Uczelni jest bogato rozwinięta współpraca zagraniczna w ramach programu ERASMUS+, dzięki której studenci MWSE studiują w partnerskich uczelniach w całej Europie oraz odbywają zagraniczne praktyki zawodowe. MWSE ma podpisane umowy partnerskie z 45 ośrodkami naukowymi w 13 państwach Unii Europejskiej i nieustannie poszerza to grono partnerów. Co semestr naukę w MWSE podejmuje kilkunastu studentów zagranicznych w ramach tzw. międzynarodowego semestru. W ramach corocznego Międzynarodowego Tygodnia Erasmusa do MWSE z wykładami przyjeżdża kilku wykładowców z zaprzyjaźnionych ośrodków. Najczęściej wybierane miejsca praktyk przez studentów to Hiszpania, tj. Grand Canaria, Fuertaventura, Lanzarote i Teneryfie oraz Grecja, na Krecie, Zakhyntos, Kos i Rodos. Uczelnię wyróżnia także indywidualne podejście dla osób niepełnosprawnych.

Warto zwrócić uwagę na obszerną ofertę obszarów tematycznych studiów podyplomowych. W ofercie przygotowanej przez Uczelnię każdy może znaleźć coś dla siebie. Do ciekawych propozycji należy Coaching, Logopedia, Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Doradztwo zawodowe i personalne, Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, Kompetencje menadżerskie w biznesie czy Rachunkowość i zarządzanie finansami przedsiębiorstw z elementami controllingu.

 

Osobom poszukującym możliwości wzbogacenia swoich kompetencji językowych MWSE
w Tarnowie oferuje kurs języka angielskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego. Oferta jest szczególnie interesująca dla osób zainteresowanych przygotowaniem do międzynarodowego egzaminu, np. LCCI czy Zertifikat Deutsch. Uczelnia regularnie organizuje egzaminy: English for Business, English for Tourism, English for Accounting, Person Test of English General. Zapisy na kursy przygotowawcze są prowadzone w sposób ciągły.

Każdy, kto poszukuje nowej ścieżki kariery, kto pragnie poszerzyć swoje kompetencje w obecnej pracy, powinien skorzystać z naszej oferty szkoleń. Animator czasu wolnego, Coaching w biznesie, Skuteczne zarządzanie zespołem, Motywowanie niematerialne i materialne, Mediacja: nauczyciel – uczeń – rodzic, Pedagogika Marii Montessori w przedszkolu i szkole to tylko nieliczne propozycje w naszej ofercie szkoleniowej.

Pełna oferta dostępna: http://www.mwse.edu.pl/oferta-edukacyjna/szkolenia.

Wszelkich informacji na temat rekrutacji udziela Dział Nauczania (Tarnów, ul. Szeroka 9, p. 3 parter).

Kontakt telefoniczny: 14 688 00 13, 65 65 520 oraz e-mail: rekrutacja@mwse.edu.pl.

Możliwa jest także rekrutacja online. Rekrutacja trwa do 30 września 2014 roku.

Szczegółowe informacje na temat oferty Uczelni dostępne są na stronie www.mwse.edu.plWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.