Miejsce na Twoją reklamę !


Korzystne dla człowieka warunki pracy ? Teraz wiemy już więcej !

2016-10-13 10:13

Tematem przewodnim seminarium ergonomicznego, zorganizowanego 12 października 2016 r. przez Małopolską Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Tarnowie oraz tarnowski oddział Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego, był „Dobrostan pracowniczy”, rozumiany jako tworzenie korzystnych dla człowieka warunków pracy, zarówno w wymiarze fizycznym, psychologicznym, jak i społecznym. Patronat honorowy nad seminarium objął Rektor Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie prof. MWSE dr hab. Michał Woźniak oraz Państwowa Inspekcja Pracy.

Przybyłych Gości powitał Prezes tarnowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego prof. dr hab. Leszek Kozioł oraz Rektor MWSE prof. dr hab. Michał Woźniak.

W pierwszej sesji, której przewodniczył dr Jerzy S. Marcinkowski, uczestnicy seminarium mogli wysłuchać wystąpienia prof. dr hab. Jerzego Olszewskiego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, na temat „Zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy a aktywności zawodowej pracowników”. Dr Jerzy Marcinkowski z Politechniki Poznańskiej zaprezentował referat pt. ”Udział edukacji z zakresu bezpiecznych warunków pracy w kształtowaniu dobrostanu pracowniczego”, o „Dobrostanie operatorów informatycznych systemów zarządzania” mówił dr inż. Krzysztof Hankiewicz,natomiast dr Bernard Bińczycki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, omówił zagadnienia związane z „Projektowaniem ergonomicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnością”.

Przewodniczącym drugiej sesji był prof. dr hab. Jerzy Olszewski. W drugiej części seminarium o paradygmacie dobrostanu pracowniczego mówił nadinspektor Benedykt Zygadło – Kierownik tarnowskiego Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy. Dr inż. Ryszard Mysior zaprezentował wyniki własnych badań, dotyczące poczucie dobrostanu wśród nauczycieli. Na temat świadomości zjawiska mobbinu w tarnowskich przedsiębiorstwach mówiła dr inż. Anna Wojtowicz, prezentując wyniki badań przeprowadzonych wspólnie z dr Renatą Smoleń. Na zakończenie prof. dr hab. Leszek Kozioł przedstawił „Koncepcję systemu zarządzania absencją chorobową pracowników”.

W seminarium wzięli udział zarówno pracownicy naukowi jak i praktycy, przedstawiciele tarnowskich instytucji oraz studenci MWSE, wśród których zagadnienia związane z wykorzystaniem ergonomicznych rozwiązań spotkały się z dużym zainteresowaniem.Wpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.