Ostatnie dni rekrutacji na studia podyplomowe w MWSE!

2016-10-21 12:03

Dobiega końca postępowanie rekrutacyjne na studia podyplomowe, które zostaną uruchomione w listopadzie br. w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie. Słuchacze rozpoczną zajęcia w ramach trzech obszarów tematycznych:

Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną;

Rachunkowość i zarządzanie finansami przedsiębiorstw z elementami controllingu;

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

Obszar tematyczny Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną  cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia. Celem kształcenia jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności potrzebne do podejmowania skutecznych działań rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych w stosunku do uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną w różnym stopniu, od lekkiego do głębokiego. Program studiów spełnia wymogi rozporządzenia  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwenci będą przygotowani do  prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na wszystkich poziomach edukacji. Będą posiadali kwalifikacje rewalidacyjne uprawniające do pracy w placówkach opiekuńczo-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, takich jak: warsztaty pracy chronionej (aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością), warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, placówki dziennego pobytu i inne ośrodki rewalidacyjne.

Program kształcenia w zakresie obszaru tematycznego Rachunkowość i zarządzanie finansami przedsiębiorstw z elementami controllingu ma na celu przekazanie praktycznej wiedzy, niezbędnej do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doskonalenie umiejętności wykorzystania rachunkowości i finansów oraz controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Ważnym celem zajęć jest także poznanie zasad analizy i oceny działalności przedsiębiorstwa i jej wykorzystania przy podejmowaniu decyzji gospodarczych.

Obszar tematyczny Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy  skierowany jest do osób zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, pracujących lub planujących podjąć pracę w służbie bhp. Studia mają na celu dostarczenie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z nowoczesnymi standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Uruchomione obszary tematyczne wpisują się w zapotrzebowanie obecnego rynku pracy i pozwalają uczestnikom podnieść kwalifikacje zawodowe, co zostaje potwierdzone uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Absolwenci MWSE studiów I i II stopnia są zwolnieni z opłaty wpisowej. Uczelnia stworzyła także możliwość dogodniejszego wnoszenia czesnego przez słuchaczy studiów podyplomowych, gdyż można je opłacać aż w czterech równych ratach w ciągu semestru, co z pewnością pozwala elastyczniej zaplanować domowy budżet – mówi mgr Renata Mielak, kierująca działem rekrutacji. – Zainteresowani mogą jeszcze dołączyć do poszczególnych grup i złożyć dokumenty rekrutacyjne do dnia 28 października br. Szczególnie zachęcam tych z Państwa, którzy zamierzają zdobyć kwalifikacje w zakresie Terapii pedagogicznej i rewalidacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, gdyż być może ten obszar zostanie uruchomiony jako czwarty. Zjazdy dydaktyczne  zaplanowano od 19 lub 26 listopada 2016 r. (w zależności od specjalności) w systemie co dwa tygodnie – dodaje Wicekanclerz MWSE..

W ofercie Uczelni także inne obszary tematyczne: Coaching, Doradztwo zawodowe i personalne, Język angielski w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Przygotowanie pedagogiczne czy Zarządzanie placówkami medycznymi.

Zobacz  na stronie internetowej Uczelni: pełną ofertę studiów podyplomowych – 12 obszarów tematycznych

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie prowadzi studia I i II stopnia. Na czterech kierunkach: Zarządzanie, Finanse i rachunkowość, Pedagogika, Turystyka i rekreacja oferuje 22 specjalności. W ofercie edukacyjnej Uczelni są także szkolenia, kursy dokształcające i kursy językowe.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać w Dziale Nauczania, ul. Szeroka 9, Tarnów, pok. 3 (e-mail: rekrutacja@mwse.edu.pl, Tel: 14 688 00 13, 65 65 520).Wpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.