UWAGA WAŻNE !!! Od 1 listopada wzrosną kwoty zasiłków rodzinnych

2016-10-24 00:08

Świadczenia rodzinne są udzielane na roczne okresy zasiłkowe. Przy ustalaniu uprawnień do świadczeń rodzinnych, uzależnionych od kryterium dochodowego, brane są pod uwagę dochody osiągnięte w roku poprzedzającym okres zasiłkowy (w okresie zasiłkowym 2016/2017 brane są pod uwagę dochody z 2015 r.). W przypadkach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych dochód ten pomniejsza się o dochód utracony lub powiększa o dochód uzyskany. Obecnie obowiązujący próg dochody wynosi674 zł netto na członka rodziny a w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym 764. Od 1 listopada rozpocznie się nowy okres zasiłkowy i z tym dniem zostają podwyższone kwoty zasiłków rodzinnych oraz niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego.

Wysokość zasiłków od 1 listopada 2016 roku wynosi:

- Zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia - 95,00 zł

- Zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia 124,00 zł

- Zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24. roku życia135,00 zł

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, wynosi 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci;

- dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;

- dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wynosi: 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia, 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

- wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wynosi: 113,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, 69,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

Materiały: mops.tarnow.plWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.