Miejsce na Twoją reklamę !


Kolejne firmy obdarzyły zaufaniem osadzonych w tarnowskim zakładzie karnym

2016-11-19 13:03

Dzięki staraniom funkcjonariuszy Służby Więziennej zatrudnienie osób pozbawionych wolności, odbywających karę w tarnowskiej jednostce, stale rośnie. W ostatnim okresie do grona instytucji zewnętrznych, zatrudniających odpłatnie więźniów, dołączyły kolejne dwie lokalne firmy. Dyrektor Zakładu Karnego w Tarnowie podpisał umowę z firmą STEELER POLSKA Sp. z o.o. i RS 44 Sp. z o.o, na podstawie której łącznie dwunastu osadzonych znajdzie zatrudnienie.

Obecnie odpłatnie poza terenem jednostki pracuje blisko 40 więźniów. Stale wzrasta również zatrudnienie nieodpłatne na rzecz gmin, samorządów, instytucji pożytku publicznego i na cele charytatywne. Łącznie w tarnowskiej jednostce zaangażowanych do pracy na terenie zakładu i poza nim jest 40% osób odbywających karę pozbawienia wolności. Oznacza to, że każda osoba, której wymiar kary, wiek i stan zdrowia na to pozwalają, jest angażowana do aktywnego wykorzystania czasu pobytu w zakładzie karnym.

Na wzrost zatrudnienia w jednostkach penitencjarnych w skali całego kraju znaczny wpływ ma ogłoszony w kwietniu b.r. rządowy program „Praca więźniów”. Dzięki przyjętym rozwiązaniom duży nacisk położony jest na aktywizację zawodową osób pozbawionych wolności. Sprzyjają temu czołowe filary, na których opiera się program czyli przyznanie ulg przedsiębiorcom zatrudniającym skazanych, rozszerzenie zakresu możliwości nieodpłatnego zatrudniania więźniów oraz budowa hal produkcyjnych przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Aktywizacja zawodowa osób pozbawionych wolności ma ogromne znaczenie dla powodzenia ich społecznej readaptacji, powrotu do życia zgodnego z obowiązującymi normami i zasadami. Proces resocjalizacji ma koncentrować się na eliminowaniu deficytów skazanych, które były przyczyną ich konfliktu z prawem. Biorąc pod uwagę fakt, że znaczna część skazanych przebywa w warunkach izolacji za przestępstwa przeciwko mieniu, można śmiało pokusić się o stwierdzenie, że zdobycie kwalifikacji zawodowych będzie sprzyjało znalezieniu pracy po odbyciu kary, a w konsekwencji zapobiegnie powrotowi do przestępstwa.

Materiały: sw.gov.plWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.