Miejsce na Twoją reklamę !


Ostatni dzwonek aby uzyskać stypendium prezydenta. Jest o co walczyć !

2016-11-29 20:47

Do końca listopada w Wydziale Edukacji magistratu można składać wnioski o przyznanie stypendium prezydenta dla uzdolnionych uczniów. Mogą ubiegać się o nie osoby, które w ostatnim roku szkolnym 2015/2016 wykazały się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi. Jest o co walczyć – ostatnim razem stypendia o łącznej wartości 200 tys. zł przyznano 93 osobom.

O stypendium mogą starać się uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, którzy uczęszczają do tarnowskich szkół bądź są mieszkańcami Tarnowa. Jeśli w tarnowskiej szkole kształci się uczeń, który mieszka poza miastem, wówczas wniosek o przyznanie wyróżnienia składa dyrektor szkoły. W pozostałych przypadkach wnioskodawcą jest rodzic lub opiekun ucznia, wniosek może złożyć również sam uczeń pod warunkiem, że jest pełnoletni.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, legitymujący się co najmniej oceną dobrą z zachowania i średnią ocen nie niższą niż 4,0 oraz spełniający określone warunki. Stypendium przyznawane jest – przykładowo – laureatom konkursów wojewódzkich, finalistom olimpiad, laureatom międzynarodowych turniejów. Stypendia sportowe przewidziano dla uczniów, którzy stanęli m.in. na podium międzynarodowych igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich, mistrzostw Polski. Dodajmy, że stypendium z tytułu osiągnięć zespołowych może otrzymać tylko uczeń wskazany przez opiekuna lub trenera zespołu. Z kolei stypendia artystyczne mogą otrzymać m.in. laureaci konkursów, turniejów, olimpiad o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym organizowanych według wykazu i na zasadach określonych przez ministra kultury.

Szczegółowe informacje o stypendium można uzyskać telefonicznie w Wydziale Edukacji 14 68 82 454. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku, znajduje się na stronie edunet

Materiały: UMTWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.