Ogromne pieniądze również dla mieszkańców Tarnowa ! Czy wykorzystamy swoją szansę ?

2016-12-01 10:07

Ogłoszono harmonogram naboru wniosków na 2017 rok. W 36 nowych konkursach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego do rozdysponowania są 3 mld złotych. Fundusze te zostaną przeznaczone w głównej mierze na rewitalizację, integrację społeczną, rozwój rynku pracy, innowacyjność i przedsiębiorczość.

Ponad 620 mln zł zarezerwowano na rewitalizację małopolskich miast oraz obszarów wiejskich i poprzemysłowych. Pierwsze konkursy zostaną ogłoszone już w pierwszym kwartale przyszłego roku. Obecnie w Tarnowie trwają prace nad wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Podczas najbliższej sesji Rady Miasta radni podejmą uchwałę w tej sprawie. W ramach tego konkursu miasto będzie starało się o pozyskanie funduszy zewnętrznych m.in. na remont płyty Rynku czy amfiteatru.

Podobnie jak w ubiegłych latach wielomilionowe kwoty zostaną przeznaczone na budowę nowych dróg i obwodnic, a także przebudowę tych już istniejących. Samorząd województwa zarezerwował na ten cel prawie 387 mln zł.

W 2017 r. roku przyszli przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się w sumie o blisko 113 mln zł dotacji na zakładanie działalności gospodarczej. 90 mln zabezpieczono na aktywizację zawodową oraz szkolenia i doradztwo związane z przekwalifikowaniem pracowników. Już na początku roku będzie można ubiegać się o dotacje na projekty z obszaru podnoszenia kwalifikacji pracowników MSP oraz łączenia życia zawodowego z prywatnym czyli na żłobki, kluby dziecięce czy instytucję opiekuna dziennego.

Na wsparcie mogą liczyć także niepełnosprawni, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem. W przyszłym roku ruszą nabory na dotacje dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie. Będą także konkursy na programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  Będzie można uzyskać dofinasowanie do prowadzenia placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, opieki długoterminowej, dziennych placówek opieki nad niepełnosprawnymi oraz teleopieki.

O finansowe wsparcie będą mogły ubiegać się także szpitale i inne placówki opieki zdrowotnej. Na ich budowę, modernizację i wyposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny zarezerwowano w przyszłym roku prawie 138 mln zł.

Jak podkreślają przedstawiciele zarządu województwa, małopolskie firmy coraz chętniej sięgają po fundusze europejskie na badania i rozwój nowych technologii. W przyszłym roku fundusze te pomogą im w tworzeniu kreatywnych projektów badawczo-rozwojowych, kreowaniu nowoczesnych produktów i rozwiązań, które bez kompleksów będą mogły konkurować z tymi oferowanymi przez firmy na całym świecie (173 mln zł na wsparcie projektów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw). Na przedsiębiorczość, innowacje, doradztwo oraz ekspansję międzynarodową małopolskiego biznesu przeznaczono w sumie 550 mln zł.

Spore fundusze trafią także do małopolskich uczelni. Na rozwój ich infrastruktury badawczej zarezerwowano prawie 171 mln zł. Z kolei 112 mln zł zarezerwowano na rozwój zaplecza Małopolskich Centrów Innowacji.

Ponad 270 mln zł ma zostać przeznaczone na zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i modernizację energetyczną przedsiębiorstw. Fundusze unijne pozwolą także skuteczniej przeciwdziałać klęskom żywiołowym (łącznie 112 mln. zł) oraz wesprą nowoczesną i ekologiczną gospodarkę odpadami 86 mln. zł.

Szczegółowy harmonogram naborów na 2017 r. dostępny tutaj

Materiały: UMTWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.