Wybierz studia podyplomowe w MWSE. Nowości w ofercie !

2017-01-09 23:50

Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie uruchomiona zostanie nowa specjalność na studiach I i II stopnia - Logistyka w biznesie. Nowością w ofercie studiów podyplomowych już w semestrze letnim jest obszar tematyczny – Przedsiębiorczość dla nauczycieli.

W ramach urozmaicenia oferty studiów podyplomowych Uczelnia zaproponowała obszar tematyczny – Przedsiębiorczość dla nauczycieli.

Studia skierowane są do:

- nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości oraz nabyć kompetencje umożliwiające prowadzenie szeroko rozumianej edukacji ekonomicznej uczniów na różnych etapach kształcenia,

- osób, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje, pracujących w charakterze doradcy zawodowego w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, urzędach pracy, ośrodkach społecznych itp.,

- biernych zawodowo osób z uprawnieniami nauczyciela, które chcą uzyskać nowe kwalifikacje umożliwiające powrót do zawodu nauczyciela lub rozpoczęcie pracy w szkołach ponadgimnazjalnych w charakterze nauczyciela podstaw przedsiębiorczości jako drugiego przedmiotu,

Cele studiów:

- zdobycie uprawnień do nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych,

- wyposażenie absolwentów w wiedzę teoretyczną w zakresie nowoczesnych metod i technik edukacyjnych nauczania przedsiębiorczości,

- wykształcenie umiejętności praktycznych w zakresie mechanizmów funkcjonowania podmiotów gospodarczych na rynku, roli państwa w gospodarce, symulacji procesów decyzyjnych, opracowania biznes planu, planowania kariery zawodowej, kształtowania postaw przedsiębiorczych.

Przedsiębiorczość dla nauczycieli jest 13 obszarem tematycznym w ofercie studiów podyplomowych Uczelni. Pełna oferta dostępna tutaj: http://www.mwse.edu.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe

Rekrutacja na semestr letni na studia podyplomowe oraz II stopnia (uzupełniające magisterskie w trybie niestacjonarnym) na kierunkach Zarządzanie i Pedagogika trwa do 15 marca 2017 roku. Zjazdy na studiach niestacjonarnych odbywają się w systemie co dwa tygodnie.

Nowością w ofercie studiów I i II stopnia, na Wydziale Zarządzania i Turystyki, na kierunku Zarządzanie będzie specjalność – LOGISTYKA W BIZNESIE. Specjalność ta będzie dostępna dla studentów w rekrutacji na rok akademicki 2017/2018.

Absolwent tej specjalności będzie przygotowany:

- do pracy w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych, w jednostkach samorządu terytorialnego,

- prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Program studiów I stopnia obejmuje, poza kursem podstawowym trwającym 3 semestry, przedmioty specjalnościowe, np.: Systemy IT w logistyce, Ekonomika produkcji z elementami zarządzania produkcją, Wprowadzenie do rachunku kosztów w logistyce, Transport i spedycja, Logistyka w produkcji i usługach, itp.

Sprawdź pełną ofertą edukacyjną MWSE:

http://www.mwse.edu.pl/oferta-edukacyjna

Uczelniany punkt rekrutacyjny: Dział Nauczania, Tarnów, ul. Szeroka 9, p. 3 (parter) / tel. 14 688 00 13, 65 65 520, e-mail: rekrutacja@mwse.edu.plWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.