Miejsce na Twoją reklamę !


Zatrudnij bezrobotnego do 30 roku życia i uzyskaj refundację kosztów wynagrodzenia

2017-01-16 10:56

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie ogłasza nabór wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Wnioski przyjmowane będą w siedzibie Urzędu pok. 114 (I piętro) od czwartku 12.01.2017 r. od godziny 7:30 do środy 18.01.2017 r. do godziny 15:30. Wnioski, które wpłyną do Urzędu poza terminem naboru nie będą podlegały rozpatrzeniu (dotyczy również wniosków złożonych w wersji elektronicznej). W związku ze znacznym obciążeniem limitu środków Funduszu Pracy ustalonego na rok 2017 w ramach naboru planowane jest utworzenie ok. 120 miejsc refundowanych.

 Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie Urzędu (pok. 114) oraz na stronie internetowej www.up.tarnow.pl

 Złożone wnioski rozpatrywane będą zgodnie z:

1) Zarządzeniem Nr 1/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia,

2) Zarządzeniem nr 2/2017 Dyrektora powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad naboru wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

3) Uchwałą nr 133/VIII/2016 Powiatowej Rady Zatrudnienia w Tarnowie z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zaopiniowania zasad organizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia - z wyłączeniem rozdziału IV pkt 1.

Materiały: up.tarnow.plWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.