Miejsce na Twoją reklamę !


Staże i szkolenia szansą na godną przyszłość ! Wspólnie łamiemy bariery

2017-01-20 21:45

Do udziału w projekcie stażowo-szkoleniowym zachęca Spółdzielnia Socjalna Serwis. Mogą wziąć w nim udział osoby niepełnosprawne między 15. a 29. rokiem życia, pozostające bez zatrudnienia i zamieszkujące teren Małopolski. Rekrutacja będzie prowadzona od 6 do 10 lutego.

Realizacja projektu „Łamiemy bariery - młodzi niepełnosprawni samodzielni i aktywni na rynku pracy” ma na celu aktywizację zawodową poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach i stażach. To z kolei ma pomóc w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, a następnie w znalezieniu pracy.

Aby wziąć udział rekrutacji do projektu, należy posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, mieszkać w Małopolsce, pozostawać bez zatrudnienia (posiadać status osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy). Kandydaci nie mogą uczestniczyć w szkoleniu ani kształceniu (wyjątek stanowią studenci zaoczni). Jednym z warunków uczestnictwa w projekcie jest kryterium wieku – zainteresowani udziałem muszą być w wieku 15 do 29 lat.

Dla uczestników przewidziano staże zawodowe, które będą trwały średnio sześć miesięcy. Za udział przewidziane jest stypendium stażowe (1280,26 zł miesięcznie). Dodatkowo uczestnikom projektu zostaną zwrócone koszty dojazdu na staże i szkolenia, które będą odbywać się poza miejscem zamieszkania. Pracodawcy przyjmujący stażystów nie będą ponosić żadnych kosztów zatrudnienia, a w dodatku sami zdecydują o wyborze odpowiedniej osoby.

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci: indywidualnym planem działania, poradnictwem zawodowym, pośrednictwem pracy, opieką trenera zatrudnienia, a także asystenta osoby niepełnosprawnej. Szkolenia będą kończyć się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje lub uzyskaniem uprawnień do wykonywania danego zawodu.

Rekrutacja  prowadzona będzie w biurze projektu przy ul. Św. Anny 5 (parter), w godz. od 9 do 15.

Szczegółowe informacje:

Małgorzata Zborowska

Agnieszka Jawor

Tel. 510 964 917

www.mlodziniepelnosprawni.pl

Materiały: UMTWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.