Lunch z humanistyką cyfrową. Wykładowca PWSZ w Tarnowie inspiruje (video)

2017-01-23 08:13

Dr inż. Daniel Król z Zakładu Informatyki tarnowskiej PWSZ wziął udział w „Lunchu z humanistyką cyfrową”. W jego trakcie, wraz z dr hab. Anitą Lorenc (Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) przedstawił prezentację „Badanie wymowy polskiej przy użyciu artykulografu elektromagnetycznego i kołowej macierzy mikrofonowej”. Spotkanie było możliwe dzięki zaproszeniu z Pracowni Metodologicznej Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.

ZOBACZ VIDEO → https://www.youtube.com/watch?v=BzIPNBLwEDQ

Prelegenci omówili metodologię i wybrane wyniki badań opracowane w ramach projektu naukowo-badawczego pt. Współczesna wymowa polska. Badanie z wykorzystaniem trójwymiarowej artykulografii elektromagnetycznej (konkurs SONATA BIS) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie decyzji nr DEC-2012/05/E/HS2/03770.

Jednym z założeń projektu było stworzenie nowoczesnego laboratorium fonetyczno-eksperymentalnego i powołanie wielospecjalistycznego zespołu badawczego o interdyscyplinarnym charakterze. W jego skład weszli fonetycy – dr hab. Anita Lorenc, kierownik projektu (Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – afiliacja projektu, Zakład Logopedii i Emisji Głosu, Uniwersytet Warszawski – zatrudnienie), dr Radosław Święciński – (Departament of Language and Literature Studies, University of Amsterdam) oraz specjaliści w zakresie akustyki, rozpoznawania i syntezy mowy, przetwarzania sygnałów, systemów ekspertowych i baz danych – dr inż. Daniel Król (Zakład Informatyki), dr inż. Łukasz Mik (Zakład Elektroniki i Telekomunikacji), dr inż. Robert Wielgat (Zakład Elektroniki i Telekomunikacji) oraz mgr inż. Rafał Jędryka (Zakład Informatyki) z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

W ramach projektu opracowywany jest obiektywny i aktualny opis normatywnych realizacji fonemów języka polskiego. W tym celu wykonano nagrania wymowy 20 mówców (10 kobiet i 10 mężczyzn) wyselekcjonowanych przez zespół ekspertów spośród 200 kandydatów, według ostrych kryteriów normatywnych.

Do rejestracji i analizy materiału badawczego wykorzystano kilka urządzeń równocześnie: artykulograf elektromagnetyczny AG500, specjalnie zaprojektowany i zbudowany na potrzeby badań 16-kanałowy rejestrator audio wraz z kołową macierzą mikrofonową oraz trzy szybkie kamery przemysłowe.

Dzięki synchronicznej rejestracji trzech typów sygnałów (artykulograficznego, akustycznego i wizyjnego) możliwy stał się wielopoziomowy, szczegółowy opis realizacji dźwięków języka polskiego, ukazujący zależności pomiędzy danymi pozyskanymi za pomocą różnych narzędzi badawczych.

Podczas wystąpienia szczególną uwagę poświęcono możliwościom analizy sygnału artykulograficznego z zastosowaniem oprogramowania komputerowego opracowanego w ramach projektu (program phonEMAtool).

Przybliżono również zagadnienia cyfrowego kształtowania wiązki akustycznej z wykorzystaniem macierzy mikrofonowych oraz wielokanałowy system do analizy rozkładu pola akustycznego na twarzy mówcy, który powstał w ramach projektu.

Materiały: pwsztar.edu.plWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.