Bezpłatne wsparcie promocyjne dla przedsiębiorców oraz gmin

2017-01-26 22:05

To będzie wszechstronna i kompleksowa promocja przedsiębiorców oraz gmin z Subregionu Tarnowskiego. Powstanie m.in. wielojęzyczny portal z bazą ofert inwestycyjnych oraz potencjału przedsiębiorstw i samorządów. Przeprowadzona zostanie kampania wizerunkowa, jak też specjalistyczne konsultacje dla przedsiębiorców. Zorganizowana będzie misja przyjazdowa dziennikarzy zagranicznych oraz konferencja promująca potencjał Subregionu w Brukseli.

Co istotne przedsiębiorców nie będzie to kosztowało zupełnie nic. Wspomniane działania realizowane są w ramach unijnego projektu, w którym Tarnowski Klaster Przemysłowy jest partnerem i którego budżet wynosi 821 tys. zł.

Pełna nazwa projektu to „Promocja potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa „Przedsiębiorcza Małopolska”. Liderem Projektu jest Fundacja Małopolska Izba Samorządowa, partnerami TKP S.A. i Gmina Brzesko.

Zasadniczym celem projektu jest prezentacja ofert firm reprezentujących uzupełniające się profile działalności, zbudowanie przejrzystej, opartej na zaufaniu współpracy oraz pobudzenie eksportu produktów i usług. Ponadto budowa wizerunku Subregionu, jako dobrej lokalizacji dla działalności gospodarczej.

Projekt dedykowany jest firmom sektora MŚP zainteresowanym poszerzaniem sieci kontaktów biznesowych oraz umiędzynaradawianiem swojej działalności.

Obecnie zbierane są oferty firm zainteresowanych udziałem w projekcie. Warto podkreślić, że projekt daje przedsiębiorcom niepowtarzalną możliwość promocji na krajowym i międzynarodowym rynku. Więcej informacji nt. udziału w projekcie można uzyskać w siedzibie TKP S.A. lub pod nr telefonu 14 627 75 94. Wpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.