Rada Miejska jednogłośna jak nigdy. Projekt zmian w tarnowskich szkołach przyjęty

2017-02-06 00:27

Rada Miejska w Tarnowie jednogłośnie przyjęła przedłożone przez prezydenta Tarnowa projekty uchwał, zmieniających sieć szkół w związku z reformą edukacji. W prezydenckiej autopoprawce, wniesionej do projektów w odpowiedzi na wnioski radnych, zaplanowano przekształcenie Gimnazjum nr 2 w Szkołę Podstawową z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 24 z wyznaczonym obwodem. Za przyjęciem uchwał głosowało 23 radnych, wszyscy obecni na dzisiejszej, XXXV, nadzwyczajnej sesji rady. Obrady w Sali Lustrzanej obserwowali rodzice, nauczyciele i dyrektorzy szkół.

Podczas sesji radni Prawa i Sprawiedliwości zgłosili wątpliwości w sprawie przekształcenia Gimnazjum nr 2 w dwujęzyczną szkołę podstawową bez obwodu i wnioskowali o konsultacje z kuratorium oświaty w tej sprawie. Prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela, po odpowiedzi uzyskanej z kuratorium, wniósł autopoprawkę, która zakłada wyznaczenie obwodu dla szkoły. Przewodniczący Rady Miasta, Kazimierz Koprowski (PiS) powiedział, że stanowisko jego klubu, oddalające pierwotne projekty zmian w tarnowskich szkołach, zostało potwierdzone przez małopolskiego kuratora oświaty. W odpowiedzi na pytania radnych Bogumiła Porębska, pełnomocnik prezydenta do spraw edukacji, poinformowała, że obwód dla nowej szkoły został wyznaczony w porozumieniu z dyrektorami sąsiednich szkół. Prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela podkreślił, że wyznaczenie obwodu nie odbiera rodzicom prawa wyboru szkoły. – Każdy uczeń może wybrać szkołę na terenie miasta. Niech przykładem będzie obwód Gimnazjum nr 2. Tylko 15 procent uczniów pochodziło z obwodu, który był przypisany do tej szkoły. 85 procent było spoza obwodu i spoza miasta – podkreślał prezydent. Radni zgodzili się też na przekształcenie Gimnazjum nr 11 w XXI Liceum Ogólnokształcące Sportowe. Wcześniej zgłaszali wątpliwości, bo o przejęcie części pomieszczeń, należących obecnie do gimnazjum, wnioskował dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych, aby – jak mówił – poprawić warunki nauki w swojej placówce. Kazimierz Koprowski poinformował, że podczas spotkania, do którego doprowadzili radni, dyrektorzy obu szkół – Gimnazjum nr 11 i ZSME – zadeklarowali współpracę. – To dobra informacja - mówił przewodniczący i dodał, że radni powinni dbać o to, żeby we wszystkich szkołach były jednakowo dobre warunki, i żeby uczniowie nie uczyli się na dwie zmiany. Przyjęte dziś przez radę projekty zmian zakładają również, że z dniem 1 września 2017 roku dziesięć samodzielnych szkół podstawowych zostanie przekształconych z sześcioletnich w ośmioletnie. Również podstawówki, działające obecnie w zespołach szkół, w których są gimnazja, mają zostać przekształcone w ośmioletnie szkoły podstawowe, a gimnazja - włączone w ich struktury. Gimnazja nr 4 i 6, które teraz są samodzielnymi placówkami, zostaną włączone do szkół podstawowych, odpowiednio - SP nr 8 i SP nr 14. Licea ogólnokształcące, zarówno działające w zespołach, jak i samodzielne, z dniem 1 września 2019 roku mają się stać liceami czteroletnimi, a technika - technikami pięcioletnimi. Od 1 września 2017 roku zasadnicze szkoły zawodowe mają być szkołami branżowymi I stopnia. Projekt przewiduje również powstanie trzech nowych szkół – wspomnianych już Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 24 i XXI Liceum Ogólnokształcącego Sportowego oraz Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 25. Teraz projekty zmian w tarnowskich szkołach oceni kurator oświaty.

Materiały: UMTWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.