Pół tysiąca tarnowskich bezrobotnych założyło własne firmy !

2017-02-27 19:37

W ubiegłym roku ponad pół tysiąca osób postanowiło rozpocząć działalność gospodarczą, korzystając z dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie. Na ten cel chętni mogli otrzymać dofinansowanie w wysokości około 20 tys. złotych. Jak informują przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie, w ubiegłym roku łączna pula środków przeznaczona na utworzenie firmy przez osoby bezrobotne wyniosła około 10 mln złotych 

(w tym roku planowana do wydatkowania kwota to ok. 7,5 mln zł). Pieniądze można było uzyskać w ramach różnych programów. Powiatowy Urząd Pracy na realizację programów dysponował środkami Funduszu Pracy, w tym w ramach projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ostatecznie dotacje przyznano 522 osobom (wniosków złożono w sumie 642, ale nie wszystkie spełniły wymogi formalne).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie? – Spora pula środków jest skierowana do osób bezrobotnych poniżej trzydziestego roku życia. Dofinansowanie można otrzymać na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na zakup maszyn, urządzeń niezbędnych do prowadzenia danego biznesu – informuje Justyna Pędrak, pracownik Powiatowego Urzędu Pracy.

Osoby, które starają się o pozyskanie dofinansowania, mogą skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów. W Urzędzie Pracy w ramach Ośrodka Doradczego prowadzone są raz w miesiącu konsultacje. Spotkania te prowadzą specjaliści z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i urzędu skarbowego. Ponadto osoby zamierzające skorzystać z dofinansowania raz w tygodniu mogą wziąć udział w grupowym spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym, na którym mogą dowiedzieć się, jakie warunki należy spełniać, jak należy wypełnić wniosek, jakie dokumenty należy złożyć oraz jak wygląda procedura przyznawania środków.

Materiały: UMTWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.