Poznaliśmy kryteria przyjęcia do tarnowskich szkół podstawowych i przedszkoli

2017-03-05 21:33

Podczas sesji Rady Miasta radni podjęli uchwały w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz szkół podstawowych. Kryteria te dotyczą przypadków, gdy placówki wciąż dysponują wolnymi miejscami. Dodajmy, że te same kryteria obowiązywały dotychczas. Zmieniła się jedynie podstawa prawna.

Pod koniec stycznia wszedł w życie rozdział 6. ustawy Prawo oświatowe. Miasto ma obowiązek określić kryteria rekrutacyjne do przedszkoli publicznych i szkół podstawowych. Pierwsza podjęta dzisiaj uchwała dotyczyła drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, jeśli dane przedszkole posiada wolne miejsca. Dodatkowe punkty przyznawane są w przypadku, gdy do tego samego przedszkola uczęszcza rodzeństwo dziecka, które stara się o przyjęcie do placówki, gdy oboje rodziców pracuje lub studiuje w trybie stacjonarnym. Punkty przyznawane są również kandydatowi jeśli przedszkole, do którego ma być przyjęte dziecko, znajduje się w dogodnym położeniu względem miejsca pracy jednego z rodziców.

W przypadku szkół podstawowych kryteria dotyczą kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej. Ci mogą zostać przyjęci do pierwszej klasy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu tym są brane pod uwagę sytuacje, gdy rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej samej szkoły podstawowej, do której ma być przyjęty kandydat. Dodatkowe punkty otrzymuje również dziecko, jeśli dana szkoła podstawowa znajduje się w dogodnym położeniu względem miejsca pracy jednego z rodziców (opiekuna prawnego) kandydata. Punkty przyznawane są także, gdy w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka, którzy wspierają rodziców  (lub opiekunów prawnych) w zapewnieniu dziecku należytej opieki.

Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych i szkół podstawowych zostaną podane do 15 kwietnia.

Materiały: UMTWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.