Miejsce na Twoją reklamę !


Stanowcze NIE Prezydenta Ciepieli dla zwiększania obciążeń przedsiębiorców

2017-03-26 21:02

Stanowisko Prezydenta Tarnowa Romana Ciepieli w sprawie aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania. W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi i nieprecyzyjnymi informacjami, dotyczącymi aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości, pragnę wyjaśnić, że nie jest to inicjatywa Prezydenta Miasta Tarnowa. Do aktualizacji wartości nieruchomości, skutkującej z reguły wyższymi opłatami odprowadzanymi w większości do budżetu państwa, zobowiązuje wszystkie samorządy w kraju ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 77). W ostatnich tygodniach o przyspieszenie prac aktualizacyjnych monituje wojewoda małopolski, który na konieczność aktualizacji zwraca także uwagę w zaleceniach pokontrolnych, dotyczących kontroli Ochrony Praw i Interesów Skarbu Państwa. Aktualizacji wartości nieruchomości, czyli de facto podwyżki opłat ponoszonych przez przedsiębiorców, korzystających z wieczystego użytkowania, domagała się także Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Tarnowa, która brak aktualizacji wskazała jako jeden z argumentów przemawiających za nieudzielaniem absolutorium prezydentowi za wykonanie budżetu za rok 2016.

W mojej opinii dokonywanie aktualizacji w okresie, w którym gospodarka stoi przed poważnymi wyzwaniami, jest zabiegiem utrudniającym rozwój przedsiębiorcom i idącym pod prąd działań, poprawiających warunki prowadzenia biznesu i inwestowania w Tarnowie, podejmowanych przeze mnie po objęciu urzędu Prezydenta Tarnowa. W związku z niezrozumiałym dla mnie naciskiem państwa na faktyczne podnoszenie opłat, zamierzam zwrócić się z interwencją do parlamentarzystów Ziemi Tarnowskiej. Za konieczne uważam zainicjowanie przez nich prac, pozwalających przedsiębiorcom bądź to wykupić grunty będące w użytkowaniu wieczystym bądź to skorzystać z możliwości „zamrożenia” aktualizacji w zamian za zwiększenie zatrudnienia lub poprawę warunków płacy dla zatrudnianych pracowników. Jestem przekonany, że tego rodzaju propozycja na długim dystansie przyniesie gospodarce więcej pożytku niż zwiększanie obciążeń dla przedsiębiorców.

Tymczasem zgodnie z obowiązującym dzisiaj prawem oraz w związku z wystąpieniem pokontrolnym wojewody małopolskiego z 2016 roku miasto zobowiązane jest przeprowadzić aktualizację opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w stosunku do nieruchomości, których ostatnie aktualizacje zostały przeprowadzone przed 2007 r. W efekcie aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego objęto grunty stanowiące własność Skarbu Państwa położone na terenie Mościc wykorzystywane na cele przemysłowe i handlowo – usługowe, których poprzednia aktualizacja dokonywana była w latach 1998 – 2006. Aktualizacją tą objęto 524 działki, co stanowi około 470 ha. Ubolewam, że większość działek, których aktualizacji domaga się wojewoda małopolski, należy do Grupy Azoty S.A. – zakładu, który ma przecież kapitalne znaczenie dla lokalnego rynku pracy i rozwoju całego miasta.

Mam nadzieję, że parlamentarzyści podzielą mój punkt widzenia i dla dobra regionu podejmą legislacyjną inicjatywę, zmierzającą do ułatwienia prowadzenia działalności biznesowej zarówno lokalnym przedsiębiorcom, jak i firmom na terenie całego kraju.

Materiały: UMTWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.