Zakłady Mechaniczne w Tarnowie obejmują patronatem tarnowską szkołę

2017-03-29 11:08

24 marca 2017 doszło do podpisania porozumienia patronackiego pomiędzy Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie a Zakładami Mechanicznymi Tarnów S.A. Na uroczyste podpisanie umowy do siedziby Zakładów Mechanicznych Tarnów przybyli Tomasz Stelmach – dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie, Grzegorz Zajączkowski – przedstawiciel Biura Edukacji Komendy Głównej OHP oraz ponad trzydziestoosobowa reprezentacja uczniów CKiW OHP w Tarnowie.

Strony porozumienia wyraziły chęć  partnerskiej współpracy w zakresie kształcenia zawodowego uczniów. ZMT przyjęły patronat nad klasami kształcącymi się w zawodach mechanicznych CKiW OHP w Tarnowie.

Dla ZMT nie jest to pierwsze takie porozumienie. – Podpisaliśmy taką umowę już z trzema instytucjami: z Zespołem Szkół Technicznych w Mościcach, z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tuchowie oraz z Zespołem Szkół Mechaniczno  – Elektrycznych w Tarnowie. – stwierdza Henryk  Łabędź, Prezes Zarządu ZMT. – Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie jest czwarte na liście. Uważam że jest to interes dla obydwu stron: dla  CKiW OHP – bo Zakłady dają uczniom możliwość zdobycia praktycznych umiejętności oraz  udzielają im wsparcia finansowego, a także dla ZMT – bo zyskujemy bardzo dobrze wykwalifikowanych pracowników, na których kształcenie mamy bezpośredni wpływ – kontynuuje Prezes Łabędź.

Na terenie ZMT uczniowie  odbywać będą praktyczną naukę zawodu oraz praktyki zawodowe. Spółka zobowiązała się do rozważenia przyjęcia do pracy tych absolwentów CKiW OHP, którzy dodatkowo na Zakładach odbywali praktyki ponadprogramowe i spełniali wymagane kryterium wiedzy i umiejętności. Ponadto na mocy porozumienia Zakłady zadeklarowały, że będą uwzględniać  CKiW OHP jako kooperanta w zakresie prac ślusarskich i obróbki skrawaniem.

Nie chcemy żeby młodzi ludzie uciekali do większych miast – wyznał Prezes Łabędź. – ZMT mają możliwości rozwojowe; możemy i chcemy zatrudniać nowych pracowników. Wierzymy, że to porozumienie dzięki obopólnym korzyściom, pomoże osiągnąć obu stronom to, do czego dążymy: wam – zdobyć pracę,  a nam – dobrze wykwalifikowanych pracowników. Życzę wam, abyście rozwijali swój potencjał, podnosili swoje kwalifikacje, a my wówczas będziemy wam umożliwiać znalezienie pracy w Zakładach Mechanicznych Tarnów – dodał Prezes Zarządu ZMT.

Druga strona porozumienia także nie kryła zadowolenia z powodu popisania umowy. – W imieniu CKiW OHP dziękuję Polskiej  Grupie Zbrojeniowej oraz Zakładom Mechanicznym Tarnów za umożliwienie powstania w nadchodzącym roku szkolnym klasy patronackiej –powiedział Tomasz Stelmach, dyrektor CKiW OHP w Tarnowie. – Będziemy kształcić razem z ZMT 10 osób w zawodzie ślusarz – spawacz, z tą perspektywą, że po ukończeniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej, te osoby, które będą pozytywnie zweryfikowane przez kadry ZMT, będą mogły podjąć pracę w tych Zakładach i będą mogły swoją przyszłość zawodową związać z branżą zbrojeniową.

Członek Zarządu ZMT, Łukasz Komendera, zapraszając przybyłą na spotkanie młodzież do zwiedzania firmy podkreślił że Zakłady Mechanicznie Tarnów nie są typowo produkcyjną fabryką. – Na Zakładach mamy zatrudnionych bardzo wielu wykwalifikowanych programistów, elektroników. Nie jest to więc zakład typowo  produkcyjny ale inżynieryjno – produkcyjny. Sami Państwo będą mogli to zobaczyć, zwiedzając zakład. – zaznaczył Komendera.

Po podpisaniu porozumienia przedstawiciele OHP i ZMT odpowiadali na pytania dziennikarzy. Przedstawiciel Biura Edukacji Komendy Głównej OHP Grzegorz Zajączkowski stwierdził, że porozumienie to jest dla CKiW OHP bardzo korzystne z dwóch powodów. Po pierwsze – mówił Zajączkowski – młodzież może się uczyć nie w warunkach warsztatowych, jak to bywa zazwyczaj, ale w  autentycznych warunkach pracy. Po drugie – młodzi ludzie dzięki kształceniu praktycznemu na terenie ZMT będą mogli oswoić się z nowoczesną technologią – dodał.

Na zakończenie Prezes Zarządu Zakładów Mechanicznych Tarnów, Henryk Łabędź, zapytany został o koszty związane z tym porozumieniem. – Wierzę, że interes, jaki zrobią na tym porozumieniu Zakłady Mechaniczne Tarnów przewyższy włożony w to wkład finansowy – stwierdził Prezes Zarządu  ZMT. – Poza tym tego nie da się przełożyć na pieniądze. Wykwalifikowany pracownik jest wartością, która jest nieprzekładalna na żadną walutę. Nie da się tego ująć w takich kategoriach, tym bardziej że tego rodzaju porozumienie jest inwestycją, której pierwsze owoce będzie widać dopiero za kilka lat – podsumował.

Materiały: zmt.tarnow.plWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.