Teatr Forum - Warsztaty dla młodzieży (udział w projekcie bezpłatny)

2017-05-02 22:05

Fundacja Kultury i Sztuki -  iKropka i TCK zapraszają młodzież w wieku 13 - 17 lat do udziału w warsztatach teatralnych, które odbędą się w Tarnowskim Centrum Kultury. Na zakończenie cyklu warsztatów odbędzie  się w Piwnicach Tarnowskiego Centrum Kultury pokaz  spektaklu otwarty  dla publiczności.

O projekcie:

Tworzymy Grupę Teatralną pn. Teatr Forum

Zapraszamy młodzież 13 – 17 lat

Cykl 7. warsztatów i spektakl: Tarnowskie Centrum Kultury, Rynek 5

Kiedy: Start 6 maja 2017 roku

Zapisy: biuro@fundacjaikropka.pl

Udział w projekcie bezpłatny

Prowadzący warsztaty:

Wioletta Szuba-Franczak, specjalistka dramy, artterapii - autorka i trenerka teatru forum,
Anna Ćwiklińska, psycholog, specjalistka artterapii - autorka i trenerka teatru forum
Anna Śliwińska, artysta plastyk - warsztaty desingu i wizualnych form reklamy
Mariusz Szaforz, aktor , reżyser - reżyseria i warsztaty  aktorskie

O programie:
Projekt Teatr Forum  zbuduje przestrzeń aktywności twórczej i społecznej , której efektem będzie spektakl  teatralny i debata Teatru Forum prowadzona  podczas spektakli w formule teatru improwizowanego.

Teatr Forum” jest innowacyjną, edukacyjno - artystyczną formą teatru społecznego dla młodzieży. Składa się z cyklu interdyscyplinarnych warsztatów zakończonych prezentacjami wspólnie przygotowanego spektaklu. Oferta adresowana jest do młodzieży, która  poszukuje różnorodnych  form aktywności twórczej w dziedzinach sztuk związanych z teatrem, tj. tworzenia scenariusza, reżyserii, aktorstwa, desingu i sztuk wizualnych. Dzięki wykorzystaniu w pracy z Zespołem Teatru Forum różnorodnych metod i obszarów aktywności artystycznej, angażowaniu uczestników warsztatów w krytyczne myślenie, wzmacnianie odwagi cywilnej, mówienia  o ważnych dla siebie sprawach, ośmielenie do artykułowania problemów, poczucie sprawczości, umiejętność pracy w grupie, doświadczanie debaty społecznej, umiejętność wyrażania swojego zdania i akceptowania zdania innych, stworzenia warunków  do rozwoju talentów, zbudujemy kompetencje kreatywne, artystyczne i społeczne.

Do udziału w projekcie zapraszamy młodzież w wieku 13 – 17 lat. Po utworzeniu grupy teatralnej zostaną przeprowadzone interaktywne, twórcze  zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem metod teatru forum, dramy, artterapii, aktorstwa, improwizacji oraz happeningu, desingu i sztuk wizualnych. Scenariusz tworzony będzie wspólnie przez grupę uczestników podczas zajęć, oparty  tylko o te historie, których uczestnicy doświadczyli, bądź byli ich świadkami, ponieważ ważne jest, aby  uczestnicy Teatru Forum identyfikowali się z przedstawianymi  tematami i problemami oraz ich sceniczną interpretacją.  

Projekt zakłada, że  główny bohater (protagonista) spektaklu Teatru Forum, to postać, która znajduje się w trudnej dla siebie sytuacji, przed wyborem, np. swojej dalszej drogi edukacyjno-zawodowej, koniecznością podejmowania  ważnych decyzji, będący pod naciskiem różnych grup społecznych, które mają na niego  wpływ.  Praca nad spektaklem zaprojektowana jest w taki sposób, aby wspierać demokratyczne mechanizmy grupowe – każdy ma tutaj możliwość wypowiedzenia swojego zdania oraz sprawdzenia się w pełnieniu różnych ról.

Na zakończenie cyklu warsztatów odbędzie  się w Piwnicach Tarnowskiego Centrum Kultury pokaz  spektaklu  otwarty  dla publiczności.  W drugiej części przedstawienia odbędzie się Sesja Forum, w której widzo-aktorzy wezmą aktywny udział w spektaklu, w formule teatru improwizowanego.  Widzowie zapraszani są do analizy  tematów przedstawianych w  spektaklu i osobistej interwencji - wejścia na scenę w roli bohatera i próby rozwiązania poruszanych problemów w sytuacji scenicznej. W ten sposób możliwe jest zaangażowanie wszystkich stron wydarzenia -  zespołu młodzieży Teatru Forum  oraz publiczności m.in. rówieśników – koleżanek i kolegów, rodziców, nauczycieli, społeczności lokalnej - ułatwienie i przećwiczenie wzajemnych relacji i komunikacji.

Teatr Forum – jako metoda:
Teatr Forum to interaktywna forma teatru stworzona i opracowana przez brazylijskiego reżysera i pedagoga Augusto Boala. Spektakle tworzone tą metodą odróżnia od spektakli tradycyjnych możliwość "dopisania" ich dalszego ciągu lub zmiany, poprzez interwencje i samodzielne ingerencje w sytuację sceniczną. Może ich dokonywać publiczność podczas trwania przedstawienia, określana jako "widzowie-aktorzy". Problemy postaci scenicznych zwykle tożsame są z problemami widzów-aktorów, dzięki czemu uczestnicy spektakli w "płaszczu roli" konfrontują się z własnymi trudnościami i w bezpiecznej przestrzeni mogą wypróbować możliwe sposoby ich rozwiązania. Dzięki realizacji tej zasady spektakl jest czymś więcej niż wydarzeniem artystycznym – umożliwia bowiem rozwijanie umiejętności społecznych, twórcze analizowanie różnych punktów widzenia wielu postaci, a zarazem  poszukiwanie rozwiązań trudnych sytuacji.

Prowadzenie i organizacja Teatru Forum:

Autorki i trenerki Teatru Forum:
Wioletta Szuba-Franczak- absolwentka polonistyki  i kulturoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Studium Terapii przez Sztukę,  Studiów podyplomowych z Arteterapii, a także Szkoły Trenerów Dramy oraz Kursu Teatru Forum Drama Way. Prowadzi warsztaty teatralne oraz z zakresu profilaktyki, a także szkolenia dramowe dla kadr pedagogicznych oraz warsztaty rozwojowe. Współzałożycielka Fundacji Inicjatyw Twórczych i Społeczno-Edukacyjnych Kurdybanek, której misją jest m. in. Upowszechnianie metody Teatru Forum.
Anna Ćwiklińska - absolwentka psychologii i ekonomii na Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II oraz studiów podyplomowych z arteterapii. Trenerka z obszaru psychoedukacji i doradztwa zawodowego z  10- letnim doświadczeniem. Przygotowuje i realizuje projekty rozwojowe, prospołeczne i edukacyjne. W swojej pracy wykorzystuje Teatr Forum, dramę, sztuki wizualne. Daje to nową przestrzeń do wyrażania myśli, emocji, zrozumienia siebie i relacji z innymi.

Art.pl. dr Anna Śliwińska, prowadząca autorskie warsztaty desingu i wizualnych form reklamy. Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1989 - 1994). Dyplom w 1994 roku na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Jerzego Nowosielskiego, równorzędny dyplom w dyscyplinie Tkanina Artystyczna w pracowni  prof. Lilli Kulki i prof. Ryszarda Kwietnia, aneks dyplomowy w Pracowni Projektowania Książki i Typografii u prof. Romana Banaszewskiego. Doktorat na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (2012). Uprawia malarstwo i rysunek, zajmuje się tkaniną unikatową, sztuką książki (książka artystyczna, grafika ilustracyjna). Współpracuje z międzynarodowym projektem Sztuka Książki. Członek ZPAP od 1995 roku (w latach 1997 – 2006 praca w zarządzie O. Tarnów sekretarz, wiceprezes) oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórczego Wiklina, a także Klubu Struktura ZPAP O. Kraków. Współtwórczyni Grupy Sztuk 4. Udział w ponad 60  wystawach w kraju i za granicą. Realizacja około 30 wystaw indywidualnych. Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2000 i 2003. Stypendystka Miasta Tarnowa na rok 2015. Laureatka nagród i wyróżnień. Od 1995 roku nauczyciel Malarstwa i Rysunku oraz Tkaniny Artystycznej w Zespole Sztuk Plastycznych w Tarnowie. W 2016 (Wydział Grafiki - Rysunek), 2017(Wydział Grafiki – Grafika Warsztatowa roku wykładowca w Instytucie Sztuki PWSZ w Tarnowie.

Mariusz Szaforz – reżyseria i warsztaty aktorskie. Aktor, reżyser , znakomity, doświadczony artysta od lat związany z Teatrem im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. Posiada bardzo duży i uznany dorobek artystyczny, wiele ról teatralnych oraz doświadczeń filmowych i reżyserskich. Jest mistrzem w pracy z młodzieżą, prowadzi warsztaty, lekcje teatralne i aktorskie, reżyseruje widowiska i spektakle  z adeptami sztuki.

atrycja Nowak – kurator projektu, scenarzystka filmowa i teatralna, dziennikarka, autorka książek. Założycielka, wiceprezes, kierownik artystyczny projektów Fundacji Kultury i Sztuki –i Kropka.

Grażyna Nowak – koordynator projektu, animator, menadżer kulturyZałożycielka, prezes Fundacji Kultury i Sztuki – i Kropka.

ZAPRASZAMY!

Projekt i organizacja:  Fundacja Kultury i Sztuki – „i Kropka”
Partner: 
Tarnowskie Centrum Kultury. Instytucja Kultury Miasta Tarnowa
KONTAKT:
biuro@fundacjaikropka.pl
Grażyna Nowak tel. 793665883Wpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.