Miejsce na Twoją reklamę !


ZSOiZ w Ciężkowicacach podpisało porozumienie z Termami Chochołowskimi!

2017-05-11 22:20

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. I. J. Paderewskiego w Ciężkowicach odbyła się uroczystość pożegnania abiturientów, połączona z podpisaniem przez szkołę porozumienia o współpracy w kształceniu zawodowym uczniów z branży hotelarskiej i gastronomicznej z Termami Chochołowskimi.

W uroczystości wraz ze społecznością szkolną uczestniczyli między innymi: Małopolska Wicekurator Oświaty w Krakowie Halina Cimer, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie Artur Puciłowski, Starosta Tarnowski Roman Łucarz, Burmistrz Miasta i Gminy Ciężkowice Zbigniew Jurkiewicz, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch, Radny Rady Powiatu Tarnowskiego Michał Koralik oraz przedstawiciel Prezesa Zarządu Term Chochołowskich - Krzysztof Domarecki.

Ceremonię rozpoczął montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów klasy II LO pod opieką wychowawczyni Jadwigi Pasek. Przypomniał on wszystkim wspólnie spędzone lata w szkole i zaprezentował żartobliwą namiastkę tego co czeka absolwentów na studiach.

Następnie Dyrektor Szkoły Andrzej Burnus podziękował maturzystom za trud włożony w naukę, zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły i środowiska oraz życzył młodym ludziom dalszych sukcesów.

Wyróżniający się uczniowie - z rąk Dyrektora Szkoły, Wicekurator, Starosty Tarnowskiego i Przewodniczącej Rady Rodziców - odebrali nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce, wysiłek i zaangażowanie włożone w działalnością na rzecz szkoły oraz wolontariat. Jako pierwsza odebrała nagrodę uczennica klasy IV TŻiUG Aleksandra Burnus, której tytuł Najlepszej Absolwentki roku 2016/2017, przyznała Rada Pedagogiczna. Następnie nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie, Radę Rodziców i sponsorów odebrali laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego: Karolina TruchanBartłomiej Pilch i Aleksandra Burnus. Kolejno wyróżnieni absolwenci odebrali nagrody książkowe i statuetki za osiągnięcia sportowe. Wręczono również nagrody laureatom szkolnych konkursów przedmiotowych.

Druga część uroczystości poświęcona była podpisaniu porozumienia w sprawie wzajemnej współpracy w kształceniu zawodowym uczniów z branży hotelarskiej i gastronomicznej pomiędzy Termami Chochołowskimi a ZSOiZ w Ciężkowicach. Podpisy pod tekstem porozumieniem złożyli Krzysztof Domarecki - reprezentujący Prezesa Zarządu Term Chochołowskich - Stanisława Tyrałę oraz Dyrektor ZSOiZ.

Wicekurator Halina Cimer oraz Starosta Roman Łucarz Starosta pogratulowali uczniom osiągniętych sukcesów oraz zwrócili uwagę na ważną rolę kształcenia zawodowego uczniów w oparciu o wzajemną dobrą współpracę pomiędzy szkołami a przedsiębiorcami, w kontekście podpisanego porozumienia.

Materiały: powiat.okay.plWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.