Miejsce na Twoją reklamę !


Nauczyciele i rodzice uczniów jednej z tarnowskich szkół „idą na wojnę” z magistratem

2017-05-12 11:38

Nauczyciele oraz rodzice uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie-Mościcach nie zgadzają się z opinią prezydenta miasta, stanowiącą iż w placówce spada poziom nauczania i dochodzi do niebezpiecznych sytuacji. Nie zgadzają się również z decyzją przyjęcia dyrektora z zewnątrz, uważając iż powinno nastąpić ponowne rozpisanie konkursu na dyrektora placówki. Oliwy do ognia dolewa dotychczasowy dyrektor szkoły dr Marek Smoła twierdząc iż „proponowana przez prezydenta Barbara Kuklewicz może sobie nie poradzić z prowadzeniem tak dużej i specyficznej szkoły” Barbara Kuklewicz nie chce komentować sprawy.

Poniżej publikujemy stanowisko dyrektora, dr Marka Smoły:

Kategorycznie „bardzo niska ocena” pracy Szkoły Podstawowej nr 17 działającej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, dokonana przez Pana Prezydenta Romana Ciepielę w wypowiedzi z 5 maja 2017 roku, oparta jedynie na raporcie z ewaluacji problemowej przeprowadzonej w szkole w styczniu 2017 roku, jest niepełna, niesprawiedliwa i w związku z tym nieprawdziwa. Dezawuuje jednocześnie wielką pracę nauczycieli tej Szkoły, która od wielu lat – co jest mierzalne, porównywalne i publicznie wiadome – znajduje się w grupie szkół o najwyższych wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej w mieście Tarnowie, przez co podnosi też pozycję miasta w zestawieniach edukacyjnych w obszarze Małopolski.

Wspomniany przez Pana Prezydenta program naprawczy to naturalny efekt ewaluacji zewnętrznej. Podobne wdrażały też inne szkoły w Tarnowie. Ponadto, Pan Prezydent użył liczby mnogiej, sugerując konieczność objęcia programem „pewnych aspektów”. Zwracam więc uwagę, że raport ewaluacji, dostępny również publicznie, informuje, że Szkoła Podstawowa nie spełnia wymagań w jednym (tylko jednym) z badanych obszarów.

Najlepszym dowodem na skuteczne działania Szkoły jest nabór do klas pierwszych, prowadzony z sukcesami w ciągu ostatnich lat, gdy niż demograficzny i rozwiązania prawne władz oświatowych mogły mieć wpływ na jego skalę. Dzięki dobrej opinii o szkole w środowisku lokalnym i szerszym, wynikającej także ze znanych rodzicom – przypominam, publikowanych – wyników jej pracy, dzięki właściwej atmosferze i podejściu pracowników, dzięki odpowiednim do wieku dzieci formom opieki ten nabór, mimo konkurencji, jest wysoki. Także w ciągu roku szkolnego do Szkoły wpisują się dzieci, które zmieniają miejsce zamieszkania, albo – z różnych powodów – miejsce nauki.

Pełna ocena pracy szkoły jest możliwa tylko po zapoznaniu się ze skalą sukcesów odnoszonych przez uczniów w różnych dziedzinach – dydaktyce, sporcie, szeroko rozumianej działalności kulturalnej i artystycznej, a nie uwzględnianej w raportach ewaluacyjnych.

dr Marek Smoła

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie

więcej info na → http://rdn.pl/?p=123306Wpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.