Już niebawem nie poznacie sali widowiskowej Centrum Sztuki Mościce!

2017-05-30 20:10

Centrum Sztuki Mościce otrzymało dofinansowanie unijne na działanie inwestycyjne pod nazwą „II etap modernizacji Centrum Sztuki Mościce - sala widowiskowa spełniająca nowoczesne wymagania publiczności, artystów, wymogi bezpieczeństwa”. Projekt został ulokowany na pierwszym miejscu w rankingu ocen i otrzymał 100% z możliwych punktów. Został oceniony i wybrany do dofinansowania w ramach konkursu RPMP.06.01.03-IZ.00-12-054/16 dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

8 159 260,00 zł – wartość projektu

1 999 487,64 zł – dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

4.621.332,36 zł – finansuje budżet Województwa Małopolskiego

Cele projektu

Stworzenie nowoczesnej i bezpiecznej przestrzeni dla realizacji dobrej oferty kulturalnej, rozwijającej kompetencje społeczne oraz odpowiadającej na potrzeby odbiorców.

Dokończenie modernizacji sali, która w pierwszym etapie została wyłączona z przebudowy.

Zmiany w infrastrukturze

zwiększenie dostępności społeczeństwa do obiektu kultury o znaczeniu ponadregionalnym, dysponującym nowoczesnymi technologiami w kulturze,

poprawa akustyczności sali dla różnorodnych funkcji (zmienność długości pogłosu),

spełnienie wysokich wymagań i standardów współczesnych realizacji scenicznych,

wyposażenie w instalacje umożliwiające działanie bezpiecznych, wysokiej klasy, energooszczędnych urządzeń oświetleniowych, nagłośnieniowych, przeciwpożarowych, mechanicznych itp.

poprawa komfortu publiczności (także osób niepełnosprawnych),

poprawa estetyki sali,

zdecydowana poprawa bezpieczeństwa i jakość pracy;

optymalizacja kosztów utrzymania i eksploatacji.

Zmiany programowe

poszerzenie wachlarza podmiotów i instytucji współpracujących programowo,

atrakcyjniejszy program artystyczny,

spełnienie wymagań technicznych wielu produkcji teatralnych czy koncertowych, także tych w obszarze najważniejszego Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Tańca Scena Otwarta,

rozwinięcie działalności konferencyjnej,

umożliwienie prezentacji cyfrowych opierających się głównie na wykorzystaniu wiązek światła, laserów, przestrzennego dźwięku i projekcji,

umożliwienie pokazów sztuki współczesnej i sztuki klasycznej w wyższym niż dotąd standardzie technicznym,

realizacja projekcji filmowych w najwyższym standardzie ATMOS,

realizacja programów dla osób z dysfunkcją słuchu i wzroku (pętla indukcyjna, audiodeskrypcja)

 Wpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.