Piszesz poezję? Zgłoś się na konkurs literacki i wygraj cenne nagrody!

2017-07-05 22:24

Piszesz poezję? Jesteś debiutantem lub od jakiegoś czasu próbujesz swoich sił w pisaniu wierszy? Zgłoś się na konkurs literacki i zdobądź nagrody z łącznej puli 12 000 złotych! Patronat nad Małopolską Nagrodą Poetycką „Źródło" objął Marszałek Województwa Małopolskiego. Organizatorem Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „Źródło" zwanej dalej „Konkursem" jest Centrum Sztuki Mościce - Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego, zwane dalej „Organizatorem" oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.

Idea Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „Źródło"

Człowiek nie może być sine patre, sine matre, sine genealogie - bez ojca, bez matki, bez własnej genealogii. Mimo dwóch tysięcy lat, słowa św. Pawła Apostoła nie straciły nic ze swojej aktualności. Szczególnie ważna dziś, w dobie globalizacji, jawi się potrzeba podkreślenia źródeł własnego rodowodu. Przywiązanie do swojej „małej ojczyzny", poczucie dumy z dziedzictwa kulturowego swojego regionu, poczucie tożsamości narodowej - to ważne aspekty bycia świadomym obywatelem, członkiem społeczności, spadkobiercą tradycji.

Konkurs literacki pn. Małopolska Nagroda Poetycka „Źródło" ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do poetów jeszcze nieznanych bądź mało znanych oraz debiutantów. Idea konkursu ma związek z ważnymi pytaniami: kim jesteśmy, dokąd idziemy, jak siebie jako Polaków oceniamy, czego w życiu powinniśmy się mocno trzymać, z jakich źródeł wynika nasz system wartości, co jest w nim istotne i ważne. Chcemy zachęcić do szerszej refleksji poetyckiej, połączonej z wyobraźnią i wrażliwością na piękno rodzimego krajobrazu, z empatycznym odczuwaniem bogactwa duchowego innego człowieka. Topos domu rodzinnego, motyw dzieciństwa, prawda o współczesnych dramatach ludzkich, temat ziemi, ekologii, etos pracy, patriotyzm, polskość a uniwersalność, odkrywanie siebie samego dla siebie - to tylko niektóre tematy do podjęcia i przetransponowania na język poezji.

Małopolska kocha poezję. I poezja kocha Małopolskę. Z naszym regionem związanych jest wielu poetów, którzy w swoich utworach jasno i śmiało odwoływali się do tego co rodzime. Tu tworzyli i mieszkali laureaci Literackiej Nagrody Nobla: Wisława Szymborska i Czesław Miłosz. W tym regionie zawsze ważną rolę odgrywało i do dziś odgrywa kultywowanie tradycyjnych wartości i popularyzacja twórczości literackiej. Dlatego pragnąc zainspirować twórców z Małopolski, w ramach „Źródła" ufundowaliśmy nagrodę specjalną, dla autora piszącego o naszej „małej ojczyźnie".

W poezji liczy się przede wszystkim piękne „źródlane" słowo. „Bądź poezjo źródełkiem czystym, co śpiewa pod łopianem pieśń czystą o nadziei." - napisał Józef Baran w jednym z wierszy. Takie właśnie słowa liryki czystej - celne, ważne, piękne, oryginalne i autentyczne chcielibyśmy odnaleźć i nagradzać w naszym Konkursie.

Jury konkursu:

Józef Baran - poeta, prozaik, autor ponad 30 książek, juror wielu konkursów poetyckich (przewodniczący Jury), 

prof. dr hab. Marek Karwala - literaturoznawca, badacz poezji polskiej XX wieku, krytyk sztuki i publicysta,

Beata Paluch - aktorka Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, interpretatorka poezji, 

Marek Zięba - poeta, reżyser teatralny, reprezentant Organizatora.

Nagrody:

Laureaci Konkursu Poetyckiego zostaną uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami pieniężnymi o łącznej puli 12 tys. złotych:

I nagroda - 3 500 zł

II nagroda - 2 500

III nagroda - 1 500 

5 wyróżnień po 600 zł

Nagroda Specjalna za utwór związany z regionem Małopolski 

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

Dodatkowo zostanie przyznanych 10 wyróżnień honorowych, nagrodzonych drukiem w okolicznościowym wydawnictwie pokonkursowym.

TERMINY:

Prace konkursowe powinny być przesłane do 10 sierpnia 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów z dopiskiem: Nagroda Poetycka „Źródło". Prace nadesłane po ww. terminie nie wezmą udziału w Konkursie Poetyckim.

Rozstrzygnięcie Konkursu Poetyckiego i wręczenie nagród nastąpi 2 października 2017 r. podczas uroczystej gali, która odbędzie się w Tarnowskim Ratuszu. Informacje szczegółowe dotyczące gali zamieszczone zostaną na stronie Organizatora: www.csm.tarnow.pl i www.borzecin.pl - oficjalnym portalu internetowym Gminy Borzęcin oraz profilu społecznościowym https://www.facebook.com/borzecingok/

OPŁATY:

Uczestnik Konkursu Poetyckiego zobowiązany jest do wniesienia opłaty akredytacyjnej w wysokości 20 zł. Opłatę akredytacyjną należy wpłacać na rachunek Organizatora: Bank Zachodni WBK 80 1500 1748 1217 4004 5323 0000 z tytułem wpłaty: „Opłata akredytacyjna - Małopolska Nagroda Poetycka „Źródło"+ imię i nazwisko Uczestnika".

Regulamin Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „Źródło” i oświadczenie uczestnika konkursu do pobrania na stronie www.csm.tarnow.plWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.