UWAGA WAŻNE !!! Wiedza gwarancją dobrego startu w dorosłe życie

2017-08-10 23:50

W czerwcu bieżącego roku zakończyła się realizacja projektu „Z wiedzą - start w życie”, zapoczątkowanego w sierpniu 2016 roku. Polegał on na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych on-line oraz kół naukowych dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Technikum, wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie.

W złażeniu celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych i właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 14 uczniów liceum i 14 uczniów technikum w ZSP w Zakliczynie, w okresie od września 2016 do czerwca 2017 roku.

Cel ten został osiągnięty poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych, które odbywały się w dwóch semestrach roku szkolnego 2016/2017. Przeprowadzane były one w formule on-line, jako wideokonferencje z nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie, a także kół naukowych, wykraczających poza podstawę programową.

Uczniowie liceum poszerzali swoją wiedzę z obszaru biologia, zaś uczniowie technikum z obszaru fizyka.

W każdym obszarze odbyło się łącznie 30 godzin zajęć on-line, 30 godzin zajęć w ramach kół naukowych oraz dwa wyjazdy na uczelnię na zajęcia stacjonarne.

Projekt przeszedł także ewaluację w formie ankiet dla jego uczestników, które wykazały, iż wszystkie zakładane do osiągnięcia wskaźniki dla projektu „Z wiedzą - start w życie”, zostały osiągnięte.

Uczniowie biorący udział w projekcie, uzyskali stosowne zaświadczenia, wręczone im podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w ZSP w Zakliczynie.

Materiały: powiat.okay.pl Wpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.