Miejsce na Twoją reklamę !


Superatrakcyjna oferta dla studentów pielęgniarstwa!

2017-09-18 10:26

Miesięczne stypendia w wysokości 650 zł, płatne praktyki oraz – również płatny – ponadprogramowy staż zawodowy. To tylko niektóre korzyści, jakie czekają na osoby, które zdecydują się na naukę na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Tak atrakcyjna oferta jest możliwa dzięki pozyskaniu unijnego wsparcia finansowego.

PWSZ w Tarnowie od roku akademickiego 2017/2018 realizować będzie studia stacjonarne I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo korzystając z dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej dotyczących programów rozwojowych-POWER w kategorii Wiedza Edukacja Rozwój.

Program Rozwojowy realizowany będzie dla studentów przyjętych na I rok studiów w semestrze zimowym 2017/2018. Zakwalifikowane osoby mogą liczyć na bardzo korzystne formy wsparcia, m.in.:

- stypendia w kwocie 650 zł miesięcznie, począwszy od III semestru studiów, przez cztery ostatnie semestry studiów. Programem stypendialnym zostanie objętych 61 studentów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce w poprzednim roku akademickim,

- dostosowanie jakości i zasad odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych do Europejskich Ram Jakości Praktyk i Staży, co oznacza zastąpienie zasady bezpłatnych praktyk zawodowych płatnymi,

- płatny, ponadprogramowy staż zawodowy w wymiarze 40 godzin dla studentów objętych programem stypendialnym. Staż zostanie potwierdzony certyfikatem.

Ponadto, każdy uczestnik programu będzie miał zagwarantowane dodatkowe ubezpieczenie poekspozycyjne przez cały okres trwania praktyk oraz szkolenie BHP na stanowisku pracy w każdej placówce, w której będą odbywane praktyki zawodowe.

Wdrożenie i realizacja Projektu wymaga zrekrutowania odpowiedniej liczby kandydatów, a docelowo studentów I roku kierunku Pielęgniarstwo.

Program Rozwojowy w ramach projektu realizowany będzie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie p.n. Wysoka jakość kształcenia receptą na pielęgnacyjny deficyt. „POWR.05.03.00-IP.05-00-003/17

Materiały: pwsztar.edu.pl

 Wpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.