Środowiskowy Dom Samopomocy typu A i typu C „Zielona Przystań” czeka na Ciebie!

2017-09-28 14:46

Środowiskowy Dom Samopomocy typu A i typu C „Zielona Przystań” przy ul. Piotra Skargi 29 a w Tarnowie jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Placówka jest prowadzona przez Spółdzielnię Socjalną BioVitaMed na zlecenie Gminy Miasta Tarnowa. Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i typu C „Zielona Przystań” jest współfinansowana ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego

Adresatami usług świadczonych w placówce są osoby przewlekle psychicznie chore (m. in. schizofrenia, zaburzenia psychotyczne, afektywne zaburzenia nastroju, zaburzenia nerwicowe) – typ A oraz osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (m.in. zaburzenia psychiczne o podłożu organicznym, zaburzenia osobowości, zaburzenia zachowania, zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych) – typ C. Ośrodek działa od 7.00 do 16.00 przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych.

Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Zielona Przystań” polega na prowadzeniu działań wspierająco – aktywizujących ukierunkowanych na nabywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu. Uczestnictwo w zajęciach ŚDS jest również formą rehabilitacji społecznej, która pozwala kształtować rozwój osobowości uczestników oraz zmierza do włączenia ich w funkcjonowanie lokalnej społeczności.

Placówka prowadzi następujące formy działalności dla osiągania wyznaczonych celów:

Trening funkcjonowania w codziennym życiu (trening higieny osobistej i dbałości o wygląd zewnętrzny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych), trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening umiejętności spędzania czasu wolnego, specjalistyczne poradnictwo, w tym: socjalne i psychologiczne, terapia zajęciowa, trening relaksacyjny, terapia ruchowa (w tym zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja), spotkania okolicznościowe, integracyjne oraz uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności oraz inne formy pomocy dostosowane do bieżących potrzeb uczestników, w tym m. in. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych oraz dostępie do świadczeń zdrowotnych.

Metody działalności realizowane są w oparciu o indywidualny plan postępowania wspierająco – aktywizującego, w formie indywidualnej i grupowej.

Dane placówki:

Środowiskowy Dom Samopomocy typu A i typu C „Zielona Przystań”

ul. Piotra Skargi 29 a

33-100 Tarnów

tel. 570 902 919

 

e-mail: sds.zielonaprzystan@onet.pl Wpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.