Udział w projekcie „Praca dla Młodych“ TO SZANSA, WYKORZYSTAJ JĄ!

2017-11-20 14:00

Jeśli masz 15-29 lat, nie pracujesz i nie uczysz się w „trybie stacjonarnym czyli dziennym“ to zapraszamy Cię do wzięcia udziału w Projekcie „Praca dla Młodych“. Zapewniamy skuteczne szkolenia zawodowe (szkolenie trwa ok. 150 godzin, za udział w nim otrzymujesz stypendium szkoleniowe w wysokości 997,40 zł. „na rękę”). 

Wspólnie planujemy i wybieramy jakie szkolenie będzie dla Ciebie najbardziej przydatne by uzyskać dobrze płatną pracę.

Przykładowe „męskie” szkolenia: Operator CNC, Spawacz MIG, MAG, Operator maszyn ziemnych (koparki, ładowarki, spycharki), szkolenia SEP, architektoniczne, komputerowe,prawo jazdy zawodowe.
Przykładowe „kobiece“ szkolenia: księgowość, kadry, fryzjerstwo, kosmetyka, opieka nad dziećmi, osobami starszymi, grafika, informatyka.

Każdy kurs zawodowy kończyć się będzie egzaminem dającym certyfikat i / lub uprawnienia do wykonywania zawodu. Otoczymy Cię wsparciem Doradcy Zawodowego i Pośrednika Pracy, abyś w sposób trwały i skuteczny znalazł swoje miejsce w życiu zawodowym. Podczas całego Twojego udziału w Projekcie masz zapewnione pomocą Mentora, który będzie Twoim „przewodnikiem i opiekunem” w zdobywaniu nowych umiejętności i podnoszeniu swoich kwalifikacji. Po szkoleniach zawodowych zorganizujemy Ci 3-miesięczny płatny staż w wysokości 997,40 zł „na rękę“ w firmie lub instytucji, w której będziesz miał szansę uzyskać zatrudnienie i pozostać „na dłużej“. Wszelkie formy wsparcia są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Skontaktuj się z nami – NIE CZEKAJ!
Udział w Projekcie „Praca dla Młodych“ TO SZANSA, WYKORZYSTAJ JĄ !

A ilość miejsc którymi dysponujemy jest ograniczona.

Czas realizacji Projektu: kwiecień 2016 r. – marzec 2018 r.

Do Projektu zapraszamy osoby, które łącznie spełniają poniżej określone 3 warunki:
są bierne zawodowo, (czyli nie pracują, nie kształcą się, ani nie szkolą i nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy),
zamieszkują na jednym z podanych obszarów: Miasto Tarnów i powiat tarnowski, Miasto Nowy Sącz i powiat nowosądecki, powiat brzeski, powiat dąbrowski,
są w wieku od 15 do 29 lat.

Celem głównym Projektu „Praca dla Młodych“ jest „poprawa sytuacji na rynku pracy 180 osób w tym 99 kobiet, przedstawicieli grupy NEET spełniających łącznie warunki 15-29 lat, bierni zawodowo, nieuczestniczący w kształceniu lub szkoleniu mieszkańcy miasta Tarnów lub Nowy Sącz lub czterech powiatów: tarnowski, brzeski, dąbrowski, nowosądecki (według Kodeksu Cywilnego). Osiągnięcie celu nastąpi poprzez kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie oparte o Indywidualny Plan Działania, według którego dobrana została ścieżka uczestnictwa w Projekcie, która obejmuje: pośrednictwo pracy, stworzenie strategii samodzielnej aktywności, kurs zawodowy i staż. Cel główny Projektu realizuje cel szczegółowy PO WER dla Osi Priorytetowej I Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Cel Projektu wpisuje się w założenia Małopolskich Gwarancji dla Młodzieży i Strategie Rozwoju do 2020 roku, w których wsparcie młodych na rynku pracy to kluczowy cel. Projekt „Praca dla Młodych” uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskich w wysokości 2358536,59 złotych. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu i realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.


Projekt „Praca dla Młodych“ współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Materiały: izbarzemieslnicza.tarnow.plWpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.