Staże zawodowe w Austrii w rejonie Karyntii czekają na dwudziestu uczniów

2017-11-20 15:30

W roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Piłsudskiego w Zakliczynie realizowany jest projekt pod nazwą.: „Staże szansą na dobry start zawodowy” - w ramach programu Erasmus+, sektor „Kształcenie i szkolenia zawodowe”, akcja 1. „Mobilność edukacyjna”, finansowanego ze środków Komisji Europejskiej. Dzięki uczestnictwu w projekcie 20 uczniów z klas: technik obsługi turystycznej i technik pojazdów samochodowych wyjedzie na miesięczne staże zawodowe do Austrii w rejonie Karyntii.

Współpraca międzynarodowa pozwoli uczniom nabyć nowe doświadczenia w zakresie europejskich standardów usług w przedsiębiorstwach turystycznych i mechanicznych. Wpłynie też na podniesienie ich kompetencji językowych poprzez realizację staży w wymiarze wielokulturowym. Przyczyni się do zwiększenia kompetencji zawodowych, tym samym wzrośnie atrakcyjność ucznia na rynku pracy nie tylko w Polsce, ale również w krajach UE.

Projekt odpowiada zapotrzebowaniu młodych ludzi na zdobywanie odpowiedniego doświadczenia, umiejętności i wiedzy ułatwiających mobilność w poszukiwaniu i zatrudnianiu się we wszystkich instytucjach oraz organizacjach Unii Europejskiej.

Organizacjami przyjmującymi będą wyselekcjonowane przez Instytucję Partnerską - „Bildungsberatung und Vermittlungsagentur”, zlokalizowane w Austrii w rejonie Karyntii przedsiębiorstwa turystyczno-gastronomiczne i mechaniczne. Nowoczesne, profesjonalne zakłady i przedsiębiorstwa o wysokim standardzie zapewnią odpowiednią jakość odbytego stażu. Doświadczenie partnera jest gwarantem organizacji praktyk zawodowych na najwyższym poziomie.

Zaplanowany projekt jest dopasowany zarówno do potrzeb samych uczniów, jak również do wewnętrznych planów szkoły, dotyczących budowania potencjału, modernizacji, rozwoju oraz umiędzynarodowienia. Szkoła pozyskała na projekt kwotę ponad 55 tys. Euro.

Materiały: powiat.okay.pl



Wpisz swoją opinię:

Przepisz tekst z obrazka: Obraz CAPTCHA
Podpis:
Opinie:
Ten artykuł nie posiada jeszcze żadnych opinii.